Försäljning slutade

De globala hållbarhetsmålen – hur ser näringslivets karta och färdplan ut?

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Kungliga Myntkabinettet

Slottsbacken 6

Gamla stan

Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Två år har gått sedan världens stats- och regeringschefer enades om 17 globala mål för hållbar utveckling. Till 2030 ska fattigdom och hunger utrotas, ojämlikheter inom och mellan länder bekämpas, fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen byggas, de mänskliga rättigheterna skyddas, jämställdhet främjas, samt ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser säkerställas.

För att detta ska vara möjligt måste alla länder och aktörer kavla upp ärmarna, och då inte minst näringslivet som har utpekats som en nyckelspelare. Här krävs nytänkande, mod, handlingskraft liksom samarbete inom och mellan branscher och samhällssektorer.

Välkommen till ett halvdagsevent där vi ställer in siktet på ett näringsliv som är hållbart på riktigt!

12.45 - 13.00: Registrering

13.00 - 14.30 (Webbsänds): Vi inleder med en stafett med ett par snabba inspel från följande personer och organisationer:

  • Lin Lerpold, centerchef för MISUM Stockholms Handelshögskola
  • Jens Bruno, Executive Director, Climate Change & Sustainability Services, EY*
  • Johan Hassel, Agenda 2030-delegationen och VD för Global utmaning
  • Christian Lannerberth, Key Account Manager, Strategic Partnerships, WaterAid
  • Stefan Henningsson, Senior Rådgivare Klimatinnovationer, WWF
* Presentation av rapporten "Sustainability efforts in Swedish companies - How do they engage with the United Nations’ 2030 Agenda?". Rapporten bygger på en studie som genomfördes under våren 2017 och där över 80 företag deltog. Studien sökte svar på varför och hur svenska företag jobbar med målen, vilka som är de största utmaningarna och hur företagens implementering av målen skulle kunna underlättas.

14.30 - 15.00: Paus/fika

15.00 - 17.00: Deltagarna bjuds in att i mindre grupper diskutera hur ett näringsliv ser ut som verkligen är hållbart och hur färdplanen dit ser ut. Vilka mål har vi satt upp, eller borde sätta upp? Och vad krävs för att vi ska nå fram till dessa mål?

Kostnad

NMC:s medlemmar deltar utan kostnad. Kostnaden för övriga deltagare är 800 kr exkl. moms (betalning sker mot faktura).

Tid och plats

Plats

Kungliga Myntkabinettet

Slottsbacken 6

Gamla stan

Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved