Sold Out

Data science meetup 1

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Satori Stage

9 Mickiewiczova

811 07 Bratislava

Slovakia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

***** ENGLISH BELLOW *****

Pozývame Vas na stretnutie data scientistov a data analytikov, sponzorované spoločnosťami Swiss Re a Instarea, 30. novembra v Satori Stage. Drinky sú na nás :)

Program

18:30 - 19:00 - Registrácia účastníkov

19:00 - 19:40 - Ako predpovedať meškanie letov?

Každý rok sa uskutočnia milióny letov. Ako sa dá predpokladať pravdepodobnosť, ako budú lety meškať? Ako spracúvať údaje o minulých letoch, počasí a ďalších faktoroch? Budete mať možnosť počuť o kvantilovej regresii, Monte Carlo simuláciach, Fourierovej transformácii a Lasso metóde a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Prednáška bude v anglickom jazyku. Prednášať bude Martin Kupec zo spoločnosti Swiss Re.

19:45 - 20:25 - Spádová oblasť, telekomunikačné dáta a kopa analytiky

V prednáške vedenej dátovými analytikmi zo spoločnosti Instarea sa dozviete: Čo je analýza spádovej oblasti a prečo má zmysel? Ako skúmať pohyby návštevníkov rôznych akcií pomocou telekomunikačných dát? Čo všetko vie mobilný telefón ukázať o návštevníkoch? Prečo je interaktívna mapa lepším nástrojom ako Excel? Čo všetko sa organizátor o návštevníkoch dozvie? Prednáška bude v slovenskom jazyku.

20:25 - Networking

22:00 - Ukončenie podujatia

Tešíme sa na Vás 30. Novembra v Satori Stage. Sponzormi podujatia sú spoločnosti Swiss Re a Instarea.

------------------------------------------------------------------------------------

***** ENGLISH *****

We invite you to join the Data Scientists and Data Analyst Meetup, sponsored by Swiss Re and Instarea, on Nov. 30 in Satori Stage. Drinks are on us :)

Program

18:30 - 19:00 - Participant's registration

19:00 - 19:40 - How to predict flight's delays?

Every year, millions of flights take place. How can we predict the probability of flight delays? How to process data about the past flights, weather conditions and other variables? Among other things, you will have the opportunity to hear about quantile regression, Monte Carlo simulations, Fourier transform, big data methods, Lasso method and many more. The lecture will be in English given by Martin Kupec from Swiss Re.

19:45 - 20:25 - Catchment area analysis, telecommunication data and analytics

In a lecture led by Instarea Data Analysts, you will learn: What is a catchment area analysis and why it makes sense? How to explore visitor's movements of different events using telecommunication data? What can cell phone show about participants? Why an interactive map is a better tool than Excel? What does the organizer know about participants? The lecture will be in Slovak language.

20:25 - Networking

22:00 - End of meetup

We are looking forward to see in you in Satori Stage, Nov. 30! Sponsors of the event are Swiss Re and Instarea companies.

Share with friends

Date and Time

Location

Satori Stage

9 Mickiewiczova

811 07 Bratislava

Slovakia

View Map

Save This Event

Event Saved