Actions Panel

Cutting Edge 2014

When and where

Date and time

Location

Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 Norway

Map and directions

How to get there

Description


Cutting Edge løfter opp de beste forskningscasene og startupene fra Blindernområdet, som med UiO, OUS, Forskningsparken, Sintef og andre forskningsinstitusjoner er det mest kunnskapstette område i Norge. Årets Cutting Edge fokuserer på temaer som edtech, grønn innovasjon, medtech og biotech, og viser deg fremtidens trender - i dag. I tillegg kommer Kevin Warwick; den første «menneskelige cyborg».

Etter Cutting Edge og Inven2s prisutdeling, starter OIW Supermixer (egen påmelding), en stor fest med musikk, prisutdelinger, lansering av nye StartupLab og mye mer. Velkommen.

Les mer om keynotes og talere på Cutting Edge 2014:


KEYNOTES


Kevin Warwick
Forsker og dataprofessor, University of Reading

Kevin Warwick er mannen som inplanterte databrikker direkte inn til nervesystemet i kroppen. Ved hjelp av dette inplantatet ble han i stand til å kommunisesre direkte med datamaskiner, og blir av mange sett på som verdens første cyborg (halvt robot/halvt menneske). Warwick er forsker og professor ved universitet i Reading, med spesialfelt innen kybernetikk. Av andre felter for Warwicks forskning finner vi artificial intelligence (kunstig intelligens) og autonomous cars (førerløse bilder). http://www.kevinwarwick.com/


Erik Fosse
Lege og professor, Universitetet i Oslo

Erik Fosse er lege og professor i medisin ved Universitet i Oslo. Han er spesialisert i generell kirurgi og thorxkirurgi, og er avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Fosse ble landskjent i 2008–09 da han sammen med Mads Gilbert tok seg inn i Gaza under konflikten mellom Israel og Hamas, og hjalp til med skadebehandling av ofrene etter bombingen av Gaza-stripen. Innsatsen innbrakte både ham og Gilbert Fritt Ords honnør med begrunnelsen «enestående øyevitneskildringer av sivilbefolkningens lidelser under bombingen av Gaza». http://www.ivs.no/


Preben D. Haanes
Industry Head, Google Norge

Preben Haanes er Industry Head i Google Norge, og har til daglig et fokus på morgendagens teknologiske hverdag for deg og meg. De kaller det Google Future technology roadmap. Hvordan ser Google på fremtiden? Hva blir det neste og hvordan vil det påvirke vår hverdag?


TALERE


Trond Aas
CEO, Attensi

Trond Aas er serieentreprenør og har vært med i oppbyggingen av en rekke vekstselskaper, bla MassMarket, Norsk Familieøkonomi, Lycos Europe, Funcom, Plutolife etc. I dag leder han Attensi, som er et ledende selskap med en global anerkjennelse innen simuleringsbasert læring og virtuell masseopplæring. Deres programmer blir benyttet av mange multinasjonale selskaper med stor kundekontakt og mange «front-end» ansatte. http://www.attensi.com


Erol Cagatay
Prosjektleder, Citi-Sense-MOB

Erol Cagatay jobber innen innovasjon for nyetablerte bedrifter, investeringsfond, og forskningsinstitutter. Han bistår disse aktørene med identifisering av strategiske valg, valuering av selskaper, markedsposisjonering, og innhenting av kapital, og har arbeidet i fornybarenergi, transport, og rom- og luftfart industriene. Han har en MBA fra INSEAD, M.Sc fra Georgia Tech, og B.Sc fra University of Texas at Austin.

Det som vi arbeider med i Citi-Sense-MOB er å få kartlagt miljøinformasjon i et geografisk område og tilgjengeliggjøre den informasjonen til borgere. En av målene er å vise at det er mulig å kartlegge luftkvaliteten i en by (Oslo i dette tilfellet) med høyere oppløsning enn det som finnes i dag. Vi etablerer et infrastruktur for tilgjengeliggjøring og deling av data som kommer fra forskjellige mobile sensorer og andre kilder.Erik Christensen
CMO / COO, Pre Diagnostics

Erik har tidl. vært CEO i DiaGenic ASA i 6 år, og har over 10 år erfaring fra Abbott Diagostics ,både som Medical Director Nordics og Country Manager Norway. Han er for tiden styreleder i Nansen Neuroscience Network of styremedlem i flere norske life science-selskap. Eriks medisinske bakgrunn er innen klinisk kjemi, og han har en PhD innen medisinsk biokjemi fra Universitetet i Oslo.


Stein Ove Eriksen
CEO og Co-founder, Kubicam

Stein Ove har erfaring fra utvikling og produksjon av blant annet biler, kunnskapsspill og videokommunikasjonsprodukter. Han startet Kubicam i 2013 sammen med Anders Eikenes, begge med erfaring fra Tandberg / Cisco.

Kubicam er en norsk oppstart med base i både Oslo og Silicon Valley som utvikler smartere verktøy til informasjonsalderen. http://kubicam.com/


Åsmund Furuseth
Co-founder, Kahoot!

Åsmund Furuseth er en av entreprenørene bak Kahoot! og er utdannet sivilingeniør - teknisk fysikk fra NTNU. Kahoot! er en global læringsplattform med millioner av brukere over hele verden. https://getkahoot.com/

Åsmund Furuseth har i sin tidligere karriere arbeidet med kommersialisering og finansiering av teknologibedrifter. Før arbeidet med Kahoot! etablerte og ledet han utviklingen av et internasjonalt vindturbinteknologi-selskap med venturekapital-finansiering.


Anniken Hagen
Head of Quality Assurance, Nordic Nanovector

Anniken har mer enn 20 års erfaring fra farmasøytisk industri, hovedsaklig innen radiofarmaka. Hagen har tidl. jobbet ved PET senteret, Oslo universitetssykehus, samt Algeta ASA. Anniken har en Cand. Scient. i radiokjemi fra Universitetet i Oslo.


Pål Halvorsen
Professor og seniorforsker, UiO

Pål Halvorsen (http://home.ifi.uio.no/paalh/) er professor ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og senior forsker ved Simula Research Laboratory. Hans forskning fokuserer på distribuerte multimedia systemer. Innen dette feltet har han blant annet hatt en aktiv rolle i iAD (http://www.iad-center.com), et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Et fokusområde her har vært å undersøke nye måter å bruke video hvor man lettere kan søke på hendelser samt å la brukeren styre sitt eget bilde.


Aleksander Jensenius
Instituttleder, institutt for musikkvitenskap UiO

Alexander Refsum Jensenius er førsteamanuensis i musikkteknologi ved UiO og forsker på musikkrelaterte kroppsbevegelser, nærmere bestemt hvordan musikere beveger seg når de spiller, og hvordan publikum beveger seg når de lytter til musikk. Kunnskap om dette bruker han til å bygge nye musikkinstrumenter som han spiller med i ulike ensembler.

Flere av studentene hans har startet egne musikkteknologibedrifter, og Alexander er selv med på å utvikle et kommersielt videoanalysesystem for barn med cerebral parese i samarbeid med forskere ved NTNU. FourMs forskningsgruppe.


Gunnar Liestøl
Professor institutt for medier og kommunikasjon

Gunnar er prosjektleder for Sitsim, et prosjekt som fokuserer på digitalt design og mobile lokasjonsmedier. Kort fortalt gir det deg muligheten, med en smartmobil og GPS-lokasjon, til å se området du står i gjennom en annen tidsalder. F.eks. kan man se og bevege seg rundt i Forum under Romertiden. Les mer om Sitsim på sitsim.no.


Torfinn Lindem
Prosjektleder CubeSTAR, UiO

Torfinn er prosjektleder for CubeSTAR - UiOs «Space Weather satellite». Deltaker i forskningsgruppen STAR - Space Technology and Research. Arbeider innen fagområdet Instrumentering / Smart sensors and Embedded Systems. Leder for Elektronikkgruppen ved Fysisk institutt i mange år - nå aktiv pensjonist.


Erik Stensrud Marstein
Centre Director, Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Professor Erik Stensrud Marstein er forskningsleder ved IFEs Avdeling for Solenergi, direktør i forskningssenteret the Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology (Solar United) og professor II ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hans forskning dreier seg om nye materialer og prosesser for morgendagens silisiumbaserte solceller. Han avla sin doktorgrad i fysikk ved Universitetet i Oslo i 2003 og er forfatter og medforfatter på mer enn 70 vitenskapelige artikler.


Anne Moen
Professor, RN, PhD, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, UiO og prosjektleder for APPETITT

Under- eller feilernæring er for utbredt hos eldre. Informasjon om enkle tiltak kan forebygge underernæring, og støtte orientering, oppmuntring og oppmerksomhet om kosthold når man eldes.

APPETITT er en nettbrettapplikasjon og eksempel på IKT-anvendelse som skal gi kunnskap om kosthold for å styrke deltakelse i hverdagsaktiviteter, samt bidra til livskvalitet, trivsel og verdighet. APPETITT stimulerer til matglede og variasjon ved å vise appetittvekkende matretter, gi valg og gi oversikt over av hva som faktisk spises og drikkes.


Truls Norby
Professor i materialkjemi, senter for materialvitenskap og nanoteknologi, UiO

Hans gruppe i Forskningsparken teller 30 personer og forsker bl.a. på mer effektiv og miljøvennlig produksjon av hydrogen fra vann og fornybar energi eller andre energikilder. Han har også vært med å starte bedriftene NorECs AS og Protia AS som utvikler måleutstyr og materialer for hydrogen- og naturgassprosesser ved høye temperaturer.


Unni Olsbye
Professor ved Kjemisk Institutt UiO, leder inGAP (SFI)

Unni Olsbye er professor ved Kjemisk Institutt, UiO, og leder SFI'et inGAP (Innovative naturgass-prosesser og -produkter). Hun er siv.ing. fra NTH (NTNU), dr.scient. fra UiO og har jobberfaring fra industri, institutt og akademia.


Jørund Sollid
Forretningsutvikler, Inven2

Jørund Sollid er forretningsutvikler i Inven2 AS hvor han har ansvaret for utlisensiering av teknologi innenfor biovitenskap. Han har hatt diverse styreverv i mindre selskaper. Han har en doktorgrad innen fysiologi og har tidligere jobbet som medisinsk rådgiver i Roche. Han har en etterutdanning innen finansiell strategi fra BI.


Hold deg oppdatert på Cutting Edge via sosiale medier. Se vår Facebook-eventside eller følg oss på Twitter. Se OIW.NO for Oslo Innovation Weeks fulle program.

NB, et administrasjonsgebyr på 500,- vil tilkomme påmeldte som ikke møter og ikke har avmeldt seg før arrangementet. Dette grunnet krav til oversikt på organisering, mat, lokale osv.