Free

Connecting Communities in Wales Project - North East Wales Transport Inno...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Auditorium room 1, Catrin Finch Centre,

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

An invitation to join the North East Wales Transport Innovation Network!

As you may be aware, CTA has recently been awarded £1.1m to deliver the ‘Connecting Communities in Wales’ project through the Welsh Government’s Rural Communities Development Fund, Rural Development Programme 2014 – 2020.

The Connecting Communities project is a unique and exciting opportunity to bring together a wide range of partners and stakeholders who have an interest in, or would like to help shape rural transport solutions.

The project will establish Transport Innovation Networks (TIN) in North and South Wales and will identify transport gaps in rural communities, while seeking funding to develop projects which will plug gaps and find solutions for people living with limited connectivity.

As somebody who works in partnership with rural communities and who recognises the importance of high quality transport links in rural Wales, your insight and involvement in the TIN will be invaluable in shaping transport solutions for the benefit of people living and working in rural Wales.

This is an important time for the sector and I do hope that you will be able to attend and contribute to the development of the Transport Innovation Network.


Efallai eich bod yn gwybod bod CTA wedi cael £1.1m yn ddiweddar i gyflawn i brosiect ‘Cysylltu Cymunedau yng Nghymru’ drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.

Mae prosiect Cysylltu Cymunedau'n gyfle unigryw a chyffrous i ddod ynghyd ag amrywiaeth eang o bartneriaid a rhanddeiliaid sy'n ymddiddori mewn atebion cludiant gwledig, neu a fyddai'n hoffi eu llunio.

Bydd y prosiect yn sefydlu Rhwydweithiau Arloesedd Cludiant (TIN) yng Ngogledd a De Cymru a bydd yn adnabod bylchau cludiant mewn cymunedau gwledig. Ar yr un pryd, bydd yn chwilio am gyllid i ddatblygu prosiectau a fydd yn llenwi bylchau ac yn dod o hyd i atebion i'r rhai sy'n byw heb lawer o gysylltedd.

Fel rhywun sy'n cydweithio â chymunedau gwledig ac sy'n cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau cludiant o safon uchel yng Nghymru wledig, bydd eich dealltwriaeth a'ch ymwneud â'r rhwydwaith yn hynod werthfawr wrth lunio atebion cludiant er budd y rhai sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru wledig.

Mae hwn yn gyfnod pwysig i'r sector a gobeithiaf yn fawr y byddwch chi'n gallu mynychu a chyfrannu i ddatblygiad y Rhwydwaith Arloesedd Cludiant.

If you have any specific needs to be able to attend the event please do let us know.

Share with friends

Date and Time

Location

Auditorium room 1, Catrin Finch Centre,

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved