kr500 – kr2,000

CONNECT Turning Tables – Disrupting Healthcare

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

IBM HQ

Lakkegata 53

0187 Oslo

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Connect Turning Tables er en serie med konferanser der vekstselskaper og etablerte bedrifter utfordrer og får råd fra hverandre. To banebrytende vekstselskaper presenterer sine muligheter og utfordringer for et panel bestående av eksperter fra ledende bedrifter i bransjen. Deretter presenterer en ledende etablert bedrift i bransjen sine utfordringer for at panel bestående av innovative vekstselskaper. Et engasjert publikum i salen deltar ivrig i diskusjonene.

Resultatet blir en lynrask innsikt i måter å løse felles problemstillinger på som kanskje kan ende opp i varige partnerskap og til og med oppkjøp. Vi kompletterer konferansen med innsiktsfull foredrag om innovasjon og disrupsjon i bransjen.

Etter en suksessfull Turning Tables konferanse om kraftbransjen i januar er det nå helse som står for tur.

Hvordan kan etablerte bedrifter og vekstselskaper jobbe sammen for en bærekraftig helsesektor i Norge?

Foredragsholdere og paneldeltakere

Panelists 2

Thomas Anglero (IBM). Tomas Nordheim (DIPS). Tom-Tom Erik Isaksen (Telia X). Torgeir Waterhouse (IKT Norge).


Panelists 1

Bjarne Johnson (Attensi). Bjarne Tvete (Inven2). Lars Dahle (Dignio). Lucas Weldeghebriel (shifter.no)

Program:

08:30 Kaffe og registrering
09:05 Foredrag: Kunstig intelligens – revolusjon i helsesektoren: Thomas Anglero, IBM
09:40 Vårt unike verdiforslag for innovasjon i næringslivet: Jens Andreas Huseby, styremedlem Connect Østlandet

10:00 Panel 1: Attensi, en av Europas ledende bedrifter innen simulasjon og opplæring har vokst fra null til 17 millioner kroner på bare fem år. Hvordan klarte de det? Hvilke utfordringer møter selskapet i helsesektoren og hvllke råd kan ekspertpanelet gi på veien til ny vekst?

11:15 Lunsj

12:00 Panel 2: Dignio revolusjonerer veldferd og omsorgsindustri med unike løsninger som kombinerer local oppfølging med Internet of Things. Dignios viktigste kundesegment er kommunene. Hvilke råd kan panelet gir for å kunne lykkes i et så krevende segment bade i Norge og internasjonalt?

13:15 Kaffe

13:30 Panel 3: DIPS, Norges ledende aktør innen journalinformasjon, presenterer utfordringene selskapet og bransjen møter på vei mot digitalisering. Hvilke råd kan et panel bestående av innovative vekstselskaper gi for å overkomme dem?

14:45 Kaffe

15:00 Foredrag: IBM Bluemix, en fleksibel skyløsning for helsesektoren
15:30 Wrap up og veien videre for deltakerne

Velkommen!

Share with friends

Date and Time

Location

IBM HQ

Lakkegata 53

0187 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved