Free

Coaching with MBTI® & Personality Type Theory

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Two Pacific Place Building

140 Sukhumvit Road

Khwaeng Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110

Thailand

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

รายละเอียดการจัดอบรม

วันที่ พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

เวลา 13:00 - 16:30 น. (ลงทะเบียนก่อน 30 นาที)

สถานที่ แปซิฟิค ซิตี้ คลับ ชั้น 28 อาคารทูแปซิฟิคเพลส 142 ถนนสุขุมวิท คลองเตย 10110


กำหนดการ

13:00 - 13:30 ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

13:30 - 16:00 แนะนำเครื่องมือ MBTI® เพื่อการโค้ชและทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพ

16:00 - 16:30 กิจกรรมถาม-ตอบเกี่ยวกับเครื่องมือ MBTI®

ดัชนีรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จุดประสงค์หลักของการใข้เครื่องมือนี้คือการสร้างการตระหนักรู้ในตัวเองและการทำความเข้าใจกับความแตกต่างของมนุษย์ เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลในส่วนของรูปแบบบุคลิกภาพ (Personality Type) ซื่งมีความลึกและซับซ้อนกว่าระดับพฤติกรรม กล่าวคือ มีการวัดลักษณะการใช้พลังงานและการมุ่งเน้นความสนใจของจิต จับวัดวิธีการรับข้อมูลและตัดสินใจ (Cognitive Function) และทัศนคติในการมองโลกภายนอก ซึ่งมาจากลักษณะการทำงานของสารอะดรีนาลีน

ทำไมต้อง MBTI® และทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพ

โค้ชที่ดีคือผู้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนเป็นหลักเป็นผู้ทำหน้าที่ประหนึ่งกระจกสะท้อนตัวตนของโค้ชชี่ ทำให้เขาตระหนักรู้ค้นพบตัวเองและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ โดยเป็นกระบวนการข่วยปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเขา โค้ชจะต้องมีทักษะในการตั้งคำถามที่ดี รับฟังอย่างตั้งใจ ให้ฟีดแบ็คเชิงบอกได้ ให้กำลังใจและแรงจูงใจพร้อมทั้งร่วมตั้งเป้าหมายร่วมกันกับผู้รับการโค้ช

MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้โค้ชเกิดความรู้ความเข้าใจในตัวโค้ชชี่ได้อย่างลึกซึ้งและให้แนวทางในการสื่อสาร สองสิ่งนี้เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจในระหว่างการโค้ช ช่วยให้โค้ชชี่เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายในของตนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของโค้ชชี่

เครื่องมือ MBTI® ยังมีประโยชน์ในการใช้ทำความเข้าใจกับความแตกต่าง ส่วนนี้จะช่วยให้โค้ชเข้าใจตนเอง ตลอดจนเห็นบทบาทและว่นที่ตนสวมใส่ในการโค้ชมากขี้น ทั้งยังสามารถช่วยนำทางโค้ชชี่ในการจัดการกับปัญหาหรือจุดบอดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในชีวิตของเขาได้ เช่น การพัฒนาการส่อสารกับคนรอบข้าง การหรหารจัดการความขัดแย้ง การทำงานกับทีม และการพัฒนาความเป็นผู้นำตามบุคลิกภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

นอกจากนี้ MBTI® ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพและจิตวิทยา MBTI® ของคาร์ล ยุง เน้นการพัฒนาฟังก์ชั่นทางกระบวนการคิดต่างๆ เพื่อให้มนุษย์มีความฉลาดทางอารมณ์ มีวุฒิภาวะที่ดี และเป็นคนที่สมบูรณ์ขี้นผ่านการตระหนักรู้ในการทำงานของโลกภายในของตน

Share with friends

Date and Time

Location

Two Pacific Place Building

140 Sukhumvit Road

Khwaeng Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110

Thailand

View Map

Save This Event

Event Saved