Free

Chuyên Gia Quản Lý Tiến Độ MS Project

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stevbros Training and Consultancy - Global PMI R.E.P

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mục tiêu

Giúp học viên nắm được các khái niệm, cách thức hoạt động cũng như giao diện chương trình Microsoft Project trong quản lý dự án, sau đó áp dụng thành thạo để:

  • Lập tiến độ và kế hoạch nhân công, bao gồm các dữ liệu về công tác, thời gian, chi phí, tài nguyên. (biết cách xác định được đường Gantt phù hợp dự án; kiểm tra số công nhân đã dự trù có phù hợp với tình hình thực tế và khả năng đáp ứng hoặc cân đối lại tiến độ để số công nhân không biến động nhiều, …)
  • Cập nhật thời gian, chi phí, tài nguyên thực tế của công việc, so sánh các thông tin thực tế và thông tin theo kế hoạch.
  • Đánh giá tình trạng dự án, đưa ra được các dự báo về thời gian và chi phí hoàn thành dự án để từ đó có các điều chỉnh cần thiết.
  • In ấn các báo cáo của dự án (chi phí, nhân lực, biểu đồ Gantt, Earned Value Managament...)
  • Biết cách sử dụng các biểu mẫu có sẵn, và đồng bộ biểu mẫu có sẵn với Project Server của công ty (đường cơ sở, nguồn lực, lịch làm việc…).

Đối tượng

Khóa học được thiết kế dành cho các giám đốc dự án (PM), trợ lý dư án (PA), chuyên viên quản lý tiến độ, QS hoặc bất cứ ai trong dự án cần được trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý tiến độ dự án để thực thi dự án thành công.

Chứng chỉ

  • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI® cấp 18 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp) để học viên đủ điều kiện dự thi chứng chỉ Quản Lý Dự Án Chuyên Nghiệp PMP®, và
  • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.
Share with friends

Date and Time

Location

Stevbros Training and Consultancy - Global PMI R.E.P

Save This Event

Event Saved