CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP CEO
$12.55
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP CEO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP CEO

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI

TẦNG 14, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ, PHẠM HÙNG, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Vietnam

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mỗi Doanh nghiệp/Tổ chức phải nỗ lực chứng minh được mình là tối đa về (chất lượng/chi phí), về (năng lực phổ cập sản phẩm/mức độ phổ dụng nhu cầu), về (cảm nhận giá trị sử dụng sản phẩm/Tổng thể các giá trị cuộc sống) đối với các nhóm khách hàng tiêu dùng mục tiêu. ĐÓ CHÍNH LÀ BẢN CHẤT CỦA SỰ THÀNH CÔNG. Nếu ví doanh nghiệp / tổ chức như con tàu và vai trò của người lãnh đạo (CEO) như thuyền trưởng, chúng ta có thể xem xét sự thành công và phát triển của doanh nghiệp nhìn từ phương diện vai trò của người lãnh đạo, ngoài những ý chí và bản lĩnh cần phải có của CEO, phải kiến tạo, biến đổi và dẫn dắt được doanh nghiệp…. giống như con tàu ra khơi, không những đạt được những mục tiêu kinh tế mà còn phải đến được những bến bờ xã hội tươi đẹp.

Những câu trả lời đó, trong gần thập kỷ qua, PTI cùng đội ngũ giảng viên tâm huyết đã trao đổi một cách chính thống ở trên lớp học qua chương trình đào tạo đặc biệt được đánh giá rất cao, đó chính là khoá học “CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP”.

Để phù hợp và thức thời với xu hướng kinh doanh mới, Trường đào tạo Doanh nhân PTI giới thiệu chương trình đào tạo “đinh” CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP phiên bản 3.0. Trong “phiên bản” đào tạo mới này, khoá học CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 3.0 sẽ tập trung giải những bài toán "để hội nhập thành công”, chân dung một CEO 3.0:

Share with friends

Date and Time

Location

TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI

TẦNG 14, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ, PHẠM HÙNG, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Vietnam

View Map

Save This Event

Event Saved