Sold Out

CHOICES: Racionalita a emócie v našej duši

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

S Ondrejom Gažovičom a Jánom Markošom sa budeme rozprávať o nutnosti, možnostiach a obmedzeniach vzdelávania sa v kritickom myslení. Diskutovať budeme aj o tom, ako naše očakávania, túžby a hodnoty ovplyvňujú to, ako spracúvame informácie, a čo s tým vieme urobiť, a o tom, že rovnako dôležité ako byť vzdelaným je nájsť si vzťah k tomu, čo sa spoznať a naučiť nedá.

Dnešný svet je labyrint plný informácií a občas sa v ňom strácame. Komu a čomu máme veriť? Ako rozlíšime úprimnosť od manipulácie, ilúziu od skutočnosti? Pomôže nám v tom kritické myslenie? Ak si ho osvojíme, bude to stačiť? Nemá aj poznanie svoje limity? Čo ešte je potrebné k získaniu odstupu a pripusteniu iného pohľadu? Súvisia s kritickým myslením naše postoje? Sme schopní ich formovať a kultivovať? Pomohlo by nám vedieť lepšie zamerať pozornosť aj na to, čo sa deje v nás?

Projekt rozhovorov so zaujímavými ľuďmi podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Vstup je voľný. Online prenos z podujatia bude na www.metoo.sk/choices, zvukový záznam na www.choices.sk. Moderátorom diskusie je Ivan Ježík z Voices.

Ondrej Gažovič vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne. PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Päť rokov pôsobil ako diplomat na ministerstve zahraničných vecí a na zastupiteľskom úrade v Berlíne. Prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte a Diplomatickej akadémii. Je lektorom v Komenského inštitúte.

Ján Markoš vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa vzdelávaniu, najmä v oblasti kritického myslenia. Dva roky učil na bratislavskom gymnáziu C.S. Lewisa, štyri roky viedol Sokratov inštitút, projekt pre nadaných vysokoškolákov. Od šiestich rokov hráva šach. V roku 2001 získal titul medzinárodného majstra a v roku 2007 titul šachového veľmajstra. Je trénerom a o kráľovskej hre napísal aj dve knihy.

Date and Time

Save This Event

Event Saved