Singapore, Singapore

Chez Moi, Chez Toi - Singapore's first dine-in opera experience (Thursday)