சென்னை குயர் இலக்கிய விழா | Chennai Queer LitFest (2019)

Sales Have Ended

Registrations are closed
பதிவு செய்தவுடன், நிகழ்வு நடைபெறும் அரங்கிலுள்ள பதிவு மேசையில் நீங்கள் பதிவுசெய்யப் பயன்படுத்திய மின்னஞ்சலை மட்டும் தெரிவித்து, நிகழ்ச்சிக் கையேடை பெற்றுக்கொள்ளலாம். --- Once you register, go to the registration counter at the LitFest and collect LitFest event handout. Please mention the email that you used to register for the LitFest.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

கவிக்கோ மன்றம் | Kavikko Convention Centre

#6 2nd Main Road

CIT Conoly

Chennai, TN 600004

India

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
பதிவு செய்தவுடன், நிகழ்வு நடைபெறும் அரங்கிலுள்ள பதிவு மேசையில் நீங்கள் பதிவுசெய்யப் பயன்படுத்திய மின்னஞ்சலை மட்டும் தெரிவித்து, நிகழ்ச்சிக் கையேடை பெற்றுக்கொள்ளலாம். --- Once you register, go to the registration counter at the LitFest and collect LitFest event handout. Please mention the email that you used to register for the LitFest.
Event description

Description


பால்புதுமையினரின் இலக்கியங்கள் இந்திய அளவில் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் நிலையில் அவற்றைப் பற்றிய உரையாடல்களை ஏற்படுத்தவும், அவ்விலக்கியங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிப் பேசவும் 2018ல் தொடங்கப்பட்ட குயர் இலக்கியவிழா அடுத்தகட்டமாக குழந்தைகள் இலக்கியம், மொழிபெயர்ப்பு, ஓவியங்கள் என புதிய உரையாடல்களுடன் இரண்டாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது.

  • ​அமர்வு 1: அனைவருக்குமான குழந்தைகள் இலக்கியம்

  • அமர்வு 2: இலக்கியத்தில் ஓவியங்கள்

  • அமர்வு 3: மலையாளத்தில் பால்புது இலக்கியம்

  • அமர்வு 4: மொழிபெயர்ப்பு - ஒரு உரையாடல்

  • இலக்கிய வாசிப்பு

மேலும் விவரங்களுக்குThe Chennai Queer LitFest was started in 2018 to create a conversation about Queer Indian literature, Queerness in India and to bring together political and literary values of the works that play an important role in the lives of queer persons. The second edition of the Queer LitFest in 2019 moves ahead to explore how inclusive our literatures can be. This edition focuses on Inclusive Children’s Literature, Queer Art, translation and Queer Literature in Malayalam.

  • Inclusive Children's Literature (Speech in English and Tamil)
  • Art in Literature
  • Queer Literature in Malayalam
  • A conversation on translation
  • Open Mic

For more information

Date and Time

Location

கவிக்கோ மன்றம் | Kavikko Convention Centre

#6 2nd Main Road

CIT Conoly

Chennai, TN 600004

India

View Map

Save This Event

Event Saved