€5

Multiple Dates

Ceardlanna Taibhealaíne an Oireachtais

Actions and Detail Panel

€5

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Ceardlanna Taibhealaíne: An bhfuil suim agat sna taibhealaíne traidisiúnta Gaeilge? Cuir snas ar do scileanna le saineolaí na ceirde!

About this event

7 Nollaig 2021: Amhránaíocht ar an Sean-Nós le Máire Ní Choilm

8 Nollaig 2021: Damhsa ar an Sean-Nós le Ruadhán Ó Flatharta

9 Nollaig 2021: Lúibíní le Ray Mac Mánais


		Ceardlanna Taibhealaíne an Oireachtais image

Is as Gaoth Dobhair i nGaeltacht Dhún na nGall do Mháire Ní Choilm, ach tá sí ag cur fúithi i Lann Léire i gCo. an Lú le blianta anois. Is múinteoir bunscoile í i Scoil Aonghusa i nDroichead Átha. Tá sí ag glacadh páirt i gcomórtais Fleadh Cheoil na hÉireann, Scór agus an Oireachtais ó bhí sí deich mbliana d’aois. Is iomaí duais atá buaite aici dá cuid amhránaíochta thar na mblianta, ina measc an comórtas d’amhránaíocht i nGaeilge ag Fleadh Cheoil na hÉireann sa bhliain 2005, Comórtas d’Amhránaíocht Thraidisiúnta ag an bhFéile Pan Cheilteach sa bhliain 2008, Féile na Mí sa bhliain 2014, Corn Phádraig Mhic an Rí (Comórtas Shean-Nós na mBan) ceithre huaire ag Oireachtas na Samhna (1997, 2009, 2012 agus 2016) agus thug sí léi Corn Uí Riada sa bhliain 2019. Buaicphointe tábhachtach ina saol dar léi!

Cheol sí ag go leor féilte, ina measc Celtic Connections, Festival Interceltique de Lorient faoi thrí, Tocane St. Apres Irish Festival agus thug sí ceardlanna ag go leor leor féilte le himeacht na mblianta, ina measc Éigse Joe Éinniú i gCarna, Scoil Cheoil an Gheimhridh i nGaoth Dobhair, Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin i gCúil Aodha, Sean-Nós Cois Lifé agus Fleadh Cheoil na hÉireann i Sligeach. I mí na Nollag 2013, bhí sí mar chuid den taispeántas ceoil Compánach agus bhí siad ar an stáitse sa Centre Culturel Irlandais i bPáras agus in Institúid na hÉireann i Leuven na Beilge.

Chuir sí amach dlúthdhiosca 'Nuair a théid sé fán chroí’ sa bhliain 2010. Tá an stíl amhránaíochta atá aici fréamhaithe i gcroílár na Gaeltachta agus tá dúil mhór aici in amhráin mhuintir Thoraí. Tá sí ag súil le leanacht ar aghaidh ag foghlaim agus ag cur leis an stór amhrán atá aici.


		Ceardlanna Taibhealaíne an Oireachtais image

Is as an Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe do Ruadhán Ó Flatharta. Thosaigh sé ag damhsa agus é 7 mbliana d’aois agus fuair sé a chuid steipeanna ó Ghearóid Ó Dúbháin agus ó Róisín Ní Mhainnín. D’amharc sé ar laochraí sean-nóis ag damhsa agus é óg agus bhí sé mar uaillmhian aige a bheith ar an stáitse céanna leo.

In aineoinn a aoise, tá go leor comórtais bainte ag Ruadhán cheana féin. Bhain sé an comórtas damhsa ar an sean-nós faoi 15 bliain ag an Oireachtas sa bhliain 2010. Sna blianta 2015 agus 2018 bhain sé an dara háit i gComórtas Steip (do dhaoine fásta) agus bhain sé an chéad áit sa bhliain 2019. Ar a bharr seo, tá Féile na Mí buaite aige chomh maith le comórtais bheaga eile.

Faoi láthair, tá Ruadhán ag múineadh i Scoil Uí Ghramhnaigh, i Ráth Chairn, Co. na Mí. Tá sé ann le bliain go leith agus déanann sé iarracht damhsa ar an sean nós a tharraingt isteach ina chuid ranganna chomh minic agus is féidir.


		Ceardlanna Taibhealaíne an Oireachtais image

I mBéal Feirste a rugadh Ray Mac Mánais. Tá sé ina chónaí i gContae na Mí ach tá a shaol oibre caite aige i mBaile Átha Cliath.

Tá Ray ina léachtóir i Roinn na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath. Roimhe sin chaith sé seal mar léachtóir ar chúrsa Máistreachta sa Ghaeilge Fheidhmeach in Ollscoil Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Bhí sé ina phríomhoide ar Ghaelscoil Míde i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath ar feadh blianta fada roimhe sin.

I measc bhailiúchán saothar dá chuid atá curtha i gcló tá beathaisnéisí, amhráin, drámaí agus agallaimh bheirte do dhaoine óga. Léiríodh trí gheamaireacht dá chuid ar stáitse Thaibhdhearc na Gaillimhe.

Tá dlúthcheangal ag Ray leis an Oireachtas le fada an lá agus bhí sé ina Uachtarán ar an Oireachtas sna blianta 2015 agus 2016. Is iomaí agallamh beirte agus lúibín do dhaoine fásta atá scríofa aige le linn an ama sin, agus is iomaí duais a bhain sé féin agus a leathbhádóir Joe Ó Dónaill leis na hagallaimh agus na lúibíní atá curtha i láthair acu ag Oireachtais agus ag féilte éagsúla i gcaitheamh na mblianta. Ag ócáid chomórtha Céad Bliain an Oireachtais bronnadh gradam saoil ar an bheirt acu as a saothar i gcaomhnú agus i bhforbairt na n-ealaíon béil traidisiúnta sin.

Share with friends

Organiser An tOireachtas

Organiser of Ceardlanna Taibhealaíne an Oireachtais

Save This Event

Event Saved