Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

JW Marriott Hotel Bangkok

Room Lumpini 1-2, 3rd floor

4 Sukhumvit Road

Bangkok, Bangkok 10110

Thailand

View Map

Event description
ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) รับสมัครรุ่นที่ 5 สำหรับปี 2020

About this Event

บริษัทที่สนใจรับฟังรายละเอียดโครงการ สามารถลงชื่อเข้าร่วมงาน CBCE: Information Day โดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และ คุณบุญยง ตันสกุล ที่ปรึกษาศูนย์ฯ พร้อมทั้งรับฟังประสบการณ์จาก CBCE Alumni ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้อง Lumpini 1-2 ชั้น 3 โรงแรม JW Marriott

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้ารับคำปรึกษาแบบ one-on-one จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศ

โครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

Seminar (กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม): เจ้าของ/ผู้บริหารบริษัทละ 3 คนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

One-on-one mentoring (เมษายน ถึง ธันวาคม): ที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าให้คำปรึกษารายบริษัท

ศึกษาข้อมูลของโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ www.thailca.com/cbce

เปิดรับสมัครบริษัทเข้าร่วมโครงการปี 2020 (รุ่นที่ 5) วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailca.com/cbce/about/application

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

cbce.information@gmail.com หรือ 061-575-4339

Share with friends

Date and Time

Location

JW Marriott Hotel Bangkok

Room Lumpini 1-2, 3rd floor

4 Sukhumvit Road

Bangkok, Bangkok 10110

Thailand

View Map

Save This Event

Event Saved