Free

Case management i internasjonale voldgiftssaker

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wikborg Rein Advokatfirma AS

11 Dronning Mauds gate

0250 Sentrum

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Aktørene som benytter voldgift som tvisteløsningsmekanisme krever ikke bare at prosessen skal sikre den nødvendige kvalitet, men også at den er tids- og kostnadseffektiv.

Oslo Chamber of Commerce ("OCC") Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning har som formål å legge til rette for kommersiell tvisteløsning i norsk regi både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er Norges eneste organ som tilbyr institusjonell tvisteløsning utenom domstolene og har iverksatt et prosjekt for å styrke sin posisjon som det foretrukne voldgiftsinstitutt.

Som en oppfølging av vårens presentasjon av det nye regelverket, inviterer vi til dette seminaret om «Case management i internasjonale voldgiftssaker.»

Kom og møt sentrale aktører både fra industrien og private advokatfirmaer.

Program:

15.00-17.00: Faglig program:

  • Velkommen – nytt fra OCC ved advokat Stephen Knudtzon, styreleder i Voldgiftsinstituttet
  • «Case management i internasjonale voldgiftssaker» ved advokat (Danmark) og solicitor (England & Wales) Niels Schiersing, Independent Arbitrator, Arbitration Chambers Hong Kong & London
  • Paneldiskusjon om utvalgte problemstillinger i case management, ledet av professer dr juris Knut Kaasen, med deltakelse av høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg, (Norges Høyesterett), advokat (H) dr juris Anders Chr Ryssdal (Advokatfirmaet Glittertind AS) og advokat Benedicte Haavik Urrang (Nordisk Skibsrederforening)

17.00- : Forfriskninger og mingling med tapas

Sted: Wikborg Rein-bygget, Dronning Mauds gate 11

Seminaret gjøres i samarbeid med: Advokatfirmaet Thommessen, Wikborg Rein, Advokatfirmaet BAHR, Wiersholm og Michelet & Co

Ved manglende avbud (24 timer før) og no-show faktureres 150,00 NOK per person.

Share with friends

Date and Time

Location

Wikborg Rein Advokatfirma AS

11 Dronning Mauds gate

0250 Sentrum

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved