Free

Career Planning and Learning Opportunities

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organizer to request a refund.

Event description

Description

Are you looking for a career change? Interested in returning to learning but not sure where to start? Looking for information on funding opportunities? If so then this will be right up your street!
Women in Tech Cymru are co-ordinating an event on career planning and learning opportunities on 13th April 11.00-13.00 at Cardiff Central Library (Creative Suite 5th floor). Join us for lightning talks and an opportunity to chat with career and recruitment consultants in the IT and STEM fields; to find out about the latest opportunities and fully-funded degree level apprenticeships from the Open University in Wales, and hear from National Software Academy (Cardiff University) on their opportunities and programmes.

Digwyddiad cynllunio gyrfaoedd a chyfleoedd dysgu
Ydych chi'n meddwl newid gyrfa? Oes gennych ddiddordeb mewn dychwelyd i ddysgu ond heb syniad ble i ddechrau? Ydych chi'n chwilio am wybodaeth am gyfleoedd ariannu? Os felly, mae'r digwyddiad yma i chi!

Mae Merched Mewn Technoleg Cymru yn cydlynu digwyddiad ar gynllunio gyrfaoedd a chyfleoedd dysgu ar 13eg Ebrill 11.00-13.00 yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd (5ed llawr). Ymunwch â ni am gyflwyniadau cyflym a chyfle i sgwrsio ag ymgynghorwyr gyrfa a recriwtio yn y meysydd TG a STEM; i glywed am y cyfleoedd diweddaraf a phrentisiaethau lefel gradd a ariennir yn llawn gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, a chlywed gan Academi Feddalwedd Genedlaethol (Prifysgol Caerdydd) ar eu cyfleoedd a'u rhaglenni.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organizer to request a refund.

Save This Event

Event Saved