Free

Canllawiau newydd i Weithwyr Gofal Cartref 17 Awst, Canolfan Optic, Llanelw...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

OpTIC Centre

Ffordd William Morgan

Saint Asaph

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rydyn ni’n datblygu canllawiau ymarfer newydd ar gyfer gweithwyr gofal cartref. Dyma un o nifer o fentrau i gefnogi gweithwyr cymorth a’u helpu i baratoi ar gyfer cofrestru’n broffesiynol gyda ni o 2018 ymlaen.

Rydym yn estyn gwahoddiad i chi, ac un o’ch gweithwyr gofal cartref, i weithdy i drafod y canllawiau. Byddwn yn rhannu fersiwn ddrafft o’r canllawiau gyda chi ac yn casglu’ch barn. Hefyd, byddwn yn esbonio’n cynlluniau diweddaraf ar gyfer cofrestru gweithwyr gofal cartref yn ogystal â rhoi diweddariad cyffredinol am ein gwaith


Social Care Wales is developing new practice guidance for domiciliary care workers. This is one of a range of initiatives to support workers and help get them ready for their professional registration with us from 2018.

You are invited, along with one of your domiciliary care workers, to a workshop to discuss the guidance. We will share a draft of the guidance with you and get your views. We will also explain the latest on our plans for registering domiciliary care workers, as well as giving a general update on our work.

Share with friends

Date and Time

Location

OpTIC Centre

Ffordd William Morgan

Saint Asaph

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved