Free

Caerfyrddin adnodd Sgyrsiau Gwell /Carmarthen Better Conversations resource

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Halliwell Centre

Trinity College

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal digwyddiadau i gefnogi datblygu arferion gwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Bydd y digwyddiadau rhannu gwybodaeth yn helpu i godi ymwybyddiaeth o adnoddau dysgu newydd 'Sgyrsiau Gwell'.

Mae’r adnoddau yn set gynhwysfawr o sleidiau a nodiadau y bydd angen i chi eu haddasu ar gyfer eich lleoliad penodol. Mae yna ddau becyn; y cyntaf i'w ddefnyddio gyda rheolwyr tîm a thimau rheng flaen Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth a'r ail ar gyfer sefydliadau, uwch reolwyr ac aelodau etholedig i ddeall yn well y rhan y mae'n rhaid iddynt ei chwarae wrth gefnogi'r dull newydd hwn.

Bydd yr adnoddau hyn yn rhan o Fframwaith Cymhwysedd Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Os hoffech ymuno â ni yng Nghaerfyrddin, byddwn yn siarad sut y gallech wneud y defnydd gorau o'r adnoddau.Social Care Wales are running events to support the development of outcomes focussed social work practice.

The information sharing events will help raise awareness of new ‘Better Conversations’ learning resources.

The resources include a comprehensive set of slides and notes which you will need to adapt for your particular setting. There are two packs; the first for use with team managers and front line Information, Advice and Assistance teams and the second for organisations, senior managers and elected members to better understand the part they have to play in supporting this new approach.

These resources will be part of the Information, Advice and Assistance Competency Framework currently in development.

If you’d like to join us in Carmarthen, we’ll talk through how you might make best use of the resources.

Share with friends

Date and Time

Location

Halliwell Centre

Trinity College

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved