Bridging the Gap: free event by WiTC and Technocamps

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Technocamps

Singleton Park

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description
Join us for a free evening of talks and networking at Technocamps in Swansea on Tuesday 12 November.

About this Event

Bridging the Gap is the first of three joint events between Women in Tech Cymru (WiTC) and Technocamps. Our speakers will be addressing common barriers for women in Wales to pursue careers in IT and STEM

There will be drinks, nibbles and the opportunity to connect with women already working in IT and STEM.

CoSMOS - 2nd Floor Margam Building

Singleton Campus

Swansea University

SA2 8PP

Parking on-site is free after 4 pm.

Agenda:

Introduction from Technocamps. - Julie Walters, Project Manager

First Speaker - Dr Jen Baker Swansea University

Break for networking opportunities & refreshments

Second Speaker - Dr Emma Lane, Cardiff University

Open discussion

Thank You

Next event details

Closing.

Pontio'r Bwlch yw'r cyntaf o dri gyd-ddigwyddiad rhwng Merched mewn Technoleg Cymru (MmTC) a Technocamps. Bydd ein siaradwyr yn mynd i’r afael â rhwystrau cyffredin i fenywod yng Nghymru ddilyn gyrfaoedd mewn meysydd TG. Bydd diodydd, byrbrydau, a'r cyfle i gysylltu â menywod sydd eisoes yn gweithio ym meysydd TG a STEM.

CosMOS -Adeilad Margam, 2il Lawr

Campfa Singleton

Prifysgol Abertawe

SA2 8PP

Parcio am ddim ar ôl 4yh.

Agenda:

Cyflwyniad gan Technocamps - Julie Walters, Rheolwraig Prosiect

Siaradwraig. Cyntaf. - Dr Jen Baker; Prifysgol Abertawe

Rhwydweithio a lluniaeth ysgafn

Ail Siaradwraig - Dr Emma. Lane - Prifysgol Caerdydd

Trafodaeth agored

Diolchiadau

Manylion y digwyddiad nesaf

Cloi'r noson

Date and Time

Location

Technocamps

Singleton Park

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved