Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Spotlight Stock Market (plan 9, Waterfront Building)

63 Klarabergsviadukten

111 64 Stockholm

Sweden

View Map

Event description
VD och styrelseordförande i ett bolag som är noterat på Spotlight får en kostnadsfri utbildning i de regler som gäller för noterade bolag.

About this Event

Det är bra för bolaget om så många som möjligt har god kunskap om regelverket, och erbjuder därför denna utbildning även till bolagets övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Vi har schemalagda utbildningar första torsdagen i varje månad och för bolag som är på väg att noteras erbjuder vi separata utbildningar.

Vid frågor kontakta oss på:

issuer@spotlightstockmarket.com eller 08-511 68 000

Date and Time

Location

Spotlight Stock Market (plan 9, Waterfront Building)

63 Klarabergsviadukten

111 64 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved