Free

Boğaziçi Siber Güvenlik ve KVKK için Yerli Çözümler Zirvesi

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Boğaziçi Üniversitesi

20 BÜ Güney Kampüsü

Istanbul, İstanbul 34342

Turkey

View Map

Event description

Description

BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi işbirliği ile ülkemizin gündeminde olan Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması için yerli ve milli çözümlere odaklanıyor bu çerçevede yanı sıra yerli üreticileri, akademiyi ve kamuyu bir araya getiriyor.

Bu etkinlikte

  • Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Konusundaki gelişmeler

  • Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler

  • Siber güvenlik konusunda son güncel tehtidler

  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu konusunda teknik ve hukuki gelişmeler

ele alınacak

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde kurulmuş olan BÜSİBER akademik bakış açısıyla siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Hakkında:

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ortaya çıkan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen ve SSTEK A.Ş. tarafından yürütülen bir projedir. Kümenin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve yönetilmesi Danışma Kurulu vasıtasıyla yapılır. Kümelenmenin günlük operasyonları SSTEK A.Ş. bünyesinde kurulan Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kümelenmeye Türkiye’de yerleşik ve Siber Güvenlik alanında ürün/hizmet geliştiren firmalar üye olabilir.


Etkinlik Sponsorluğu için bilgi: siber@boun.edu.tr


Share with friends

Date and Time

Location

Boğaziçi Üniversitesi

20 BÜ Güney Kampüsü

Istanbul, İstanbul 34342

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved