Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

BNI The Top - Business Matching

BNI THE TOP

Wednesday, December 28, 2016 from 6:30 AM to 10:30 PM (ICT)

BNI The Top - Business Matching
Available Dates

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
BNI The Top Chapter 49 Tickets Dec 28, 2016 Free  

Share BNI The Top - Business Matching

Event Details

"ผู้ให้คือผู้ได้รับ" ปรัชญาแห่ง BNI องค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุ­รกิจให้ประสบความสำเร็จจาก "มิตรภาพ"

BNI คือ กลุ่มองค์กรสังคมผู้ประกอบการ ที่เน้นในการพัฒนาผู้นำและแลกเปลี่ยน Connection สำหรับการขยาย ธุรกิจระหว่างผู้บริหารและเจ้าของกิจการอย่างเป็น ระบบ บีเอ็นไอ เปิดดำเนินการมา 30 กว่าปี
และในประเทศไทย ก่อตั้งมา
10 ปี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ

 ปัจจุบัน BNI มีเครือข่ายผู้ประกอบการมากกว่า 182,000 สมาชิกในกว่า 70 ประเทศ และมี มากกว่า 8,600 Chapters ทั่วโลก ในปี 2558 สมาชิก BNI ทั่วโลกได้ให้ โอกาสธุรกิจแก่กันมากกว่า 7.1 ล้านโอกาสแปลงเป็นเงินมากกว่า 260,000 ล้านบาท (ในประเทศไทยเกิดธุรกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,200 ล้านบาท) สิ่งที่โดดเด่นสำหรับ BNI คือ 1 คน 1 สายอาชีพ ต่อ 1 Chapter เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในChapter นั้นๆ คู่แข่งของคุณที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันจะไม่สามารถ ข้ามาอยู่ใน Chapterเดียวกันกับคุณได้

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เปิดมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ต้องการขยายธุรกิจ
และเข้าใจในปรัชญาผู้ให้คือผู้ได้รับ เข้าร่วมงาน
“BNIThe Top Chapter Business Launching Day”
เพื่อที่คุณจะได้พบปะกับ นักธุรกิจหลากหลายอาชีพ, โอกาสประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของท่านก่อนการประชุมในช่วง Open Networking กับผู้ประกอบการ และผู้บริหาร ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป, และได้รู้จักว่าองค์กร BNI 

คลิกที่นี่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ BNI

กรุณาแจ้งความสนใจเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่สมาชิก BNI THE TOP
หากไม่ทราบสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ bnithetop@gmail.com
โดยระบุชื่อของท่าน ชื่อองค์กรของท่าน และเบอร์ติดต่อกลับในอีเมล์

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะธุรกิจที่ไม่ซ้ำกับสมาชิกในกลุ่ม ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

หมายเหตุ หากคุณมีความประสงค์ที่จะพาเพื่อนหรือบุคคลที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้มาในงาน คุณสามารถแจ้งเพื่อสำรองที่ก่อนล่วงหน้าได้เช่นกัน

Have questions about BNI The Top - Business Matching? Contact BNI THE TOP

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
2074 เจริญกรุง ซ.72/4
เขตบางคอแหลม
วัดพระยาไกร, Bangkok 10120
Thailand

Wednesday, December 28, 2016 from 6:30 AM to 10:30 PM (ICT)


  Add to my calendar

Organizer

BNI THE TOP

BNI คือ กลุ่มองค์กรสังคมผู้ประกอบการ ที่เน้นในการพัฒนาผู้นำและแลกเปลี่ยน Connection สำหรับการขยาย ธุรกิจระหว่างผู้บริหารและเจ้าของกิจการอย่างเป็น ระบบ บีเอ็นไอ เปิดดำเนินการมา 30 กว่าปี และในประเทศไทย ก่อตั้งมา 10 ปี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน BNI มีเครือข่ายผู้ประกอบการมากกว่า 182,000 สมาชิกในกว่า 70 ประเทศ และมี มากกว่า 8,600 Chapters ทั่วโลก ในปี 2558 สมาชิก BNI ทั่วโลกได้ให้ โอกาสธุรกิจแก่กันมากกว่า 7.1 ล้านโอกาสแปลงเป็นเงินมากกว่า 260,000 ล้านบาท (ในประเทศไทยเกิดธุรกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,200 ล้านบาท) สิ่งที่โดดเด่นสำหรับ BNI คือ 1 คน 1 สายอาชีพ ต่อ 1 Chapter เมื่อคุณเข้ามาอยู่ใน Chapter นั้นๆ คู่แข่งของคุณที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันจะไม่สามารถ ข้ามาอยู่ใน Chapter เดียวกันกับคุณได้

  Contact the Organizer
BNI The Top - Business Matching
Networking Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.