Free

BioHacking -(neuro)feedback for performance enhancement & Wellbeing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Welledge AB

Kornhamnstorg 6

111 27 Gamla stan

Sweden

View Map

Event description

Description

Lär dig om Biohacking -om hur vi kan mäta och därmed förbättra vår fysiologi och dess funktion. Idag går utvecklingen för biofeedback framåt med raketfart, och olika tekniska hjälpmedel blir mer och mer tillgängliga för oss. Vi har alla numera möjlighet att ha instrument hemma som mäter hur väl vår fysiologi fungerar. Många har i dag digitala termometrar, blodtrycksmaskiner, pulsklockor för träningen, digitala vågar som mäter mer än vikten m m.

Den enklaste biofeedbacken om hur det står till med din kropp får du var dag när du tittar dig i spegeln och har lärt dig att utläsa tecken som du annars kanske inte skulle vara medveten om. Med hjälp av olika instrument får du återkoppling om diverse saker som du annars inte skulle kunna se. Heart Rate Variability (HRV, hjärtfrekvensvariabilitet) kan t ex fungera som en måttstock på vår biologiska ålder. Precis som att ett gummiband som åldras blir torrare och mindre elastiskt, minskar också vår förmåga att tåla belastning, vilket uttrycks i bl a lägre HRV.

Det finns de som gillar denna trend och de som skyr allt vad mätningar heter. Många jag möter är tyvärr rädda för att ta reda på hur det står till med deras hälsa genom att mäta olika biologiska markörer. Jag hoppas kunna avdramatisera detta och öka benägenheten att mer ta reda på om hur just du fungerar så du kan påverka din hälsa mer effektivt och i rätt riktning.

Min inställning till biofeedback är alltså att det är av stort värde att använda mätningar som stöd för beslut kring sin hälsa. Få hjälp att ta ansvar för din egen hälsa, ditt eget välbefinnande.

Särskilt bra är mätningar som sker i realtid. Då lär vi oss att samtidigt påverka den parameter vi mäter, som till exempel pulsens variation (HRV), Hjärnans aktivitet iform av EEG. Att träna upp den egna kapaciteten att känna igen subtila, inre biologiska signaler och därigenom träna upp sin egen kapacitet att själv reglera olika obalanser, ser jag som hörnstenen i personlig utveckling.

Jag kommer b la dela med mig om min egna Biohacking och några patienters.

Anmäl dig till denna kostnadsfria Workshop och få tips på Biohacking för just dig och en invitation till ett unikt program i höst för din WellEdge!

Workshopen hålls av Martin Fransson på Welledge Kornhamnstorg 6

Tider: 19.30 - 21.00

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektivare kapacitet att frodas och bidra i livet. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic.

Share with friends

Date and Time

Location

Welledge AB

Kornhamnstorg 6

111 27 Gamla stan

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved