Utsåld

Bioekonomiriksdag

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Arken Konferens, Örnsköldsvik

Strandgatan 21

891 33 Örnsköldsvik

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Varmt välkommen till Bioekonomiriksdagen

Bioekonomiriksdagen är ett stort steg för Sverige att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin. Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Därför kommer vi att samla nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer över hela landet. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen vill vi skapa en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns.

Bioekonomiriksdagen innehåller såväl seminarier som föreläsningar och paneldebatter med högintressanta deltagare. Bland andra är vi glada över att välkomna Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anders Fröberg, ordförande IKEM, Göran Persson, ordförande Europeiska tankesmedjan Think Forest samt f.d. statsminister, Pia Sanvdvik, vd RISE, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan FORES och Anders Wijkman, fd. ordförande Miljömålsberedningen.

Bioekonomiriksdagen startar med föreläsningar kring hur den svenska bioekonomin utvecklats under senare år. Att vi har stora möjligheter i Sverige råder ingen tvekan om men vad återstår att göra för att vi framgångsrikt skall kunna fortsätta utvecklingen?

Seminariet kommer fortsättningsvis att byggas upp kring tre utmaningar som bioekonomin står inför. Var och en av utmaningarna kommer att illustreras genom ett exempel där en framtida värdekedja inom bioekonomin snart skulle kunna realiseras. Utmaningar för att värdekedjan och produkter skall bli verklighet kommer att synas i relation till det beskrivna exemplet. Exemplen är valda dels för att illustrera potentialen hos olika produkter inom bioekonomin, dels för att synliggöra en specifik utmaning som är av särskild betydelse i sammanhanget.

I det första exemplet handlar utmaningen om Uppskalning och testbäddar, i det andra om behovet av efterfrågan på gröna produkter och i det tredje handlar det om regelverk och styrmedel som påverkar bioekonomins framväxt. Vart och ett av exemplen följs upp med en diskussion i en expertpanel kring hur vi kan realisera bioekonomin i Sverige och komma runt respektive utmaning. Avslutningsvis summeras och sammanfattas bioekonominriksdagen av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

ARRANGÖRER:

Moderator: Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region

Program

14 mars

10.30 Registrering

11.00 Välkomna till Örnsköldsvik
Glenn Nordlund, Kommunalråd, Örnsköldsvik kommun.

Varför behövs bioekonomiriksdagen?
Pia Sandvik, RISE

Skogens betydelse
Göran Persson, Think Forest.

12.10 LUNCH

13.00 Nulägesrapport
Anders Wijkman, Miljömålsberedningen.

13.30 Råvaran/Hållbart Skogsbruk
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen.

14.00 The importance of Test and Demo Facilities (English)

UPM’s Val Chem project and the need of test beds
Peter Röger, UPM.

Transforming sugar into specialty chemicals
Thore Lindgren, SEKAB.

Panel: Birgitta Sundblad, RISE, Peter Röger, UPM, Ulf Westerberg, Piteå Sciencepark, Klara Helstad, Energimyndigheten och Peter Åslund, Vinnova.

15.30 KAFFE

16.00 How do we approach the increasing demand on sustainability? (English)

Full Scale biorefinery
Lars Winter, Domsjö Fabriker.

Bio-based economy from a Home Furnishing Retailer’s perspective
Puneet Trehan, IKEA.

Panel: Puneet Trehan, IKEA, Lars Lind, Perstorp, Niklas Gilmark, Allvar, Göran Persson, Think Forest, Anders Fröberg, IKEM, Ylwa Alwarsdotter, SEKAB och Mattias Goldmann, Fores.

17.30 Sammanfattning av dagen
Gunnar Holmgren, Landshövding Västernorrland, Clas Engström, Örnsköldsviks kommun och Susanne Wiklund Lindström, Cleaner Growth.

19.00 Middag med underhållning

15 mars

8.30 Småföretagens roll i storskaliga värdekedjor:

Utveckling och kommersialisering av innovationer från förnybar skogsråvara
Helena Näsström, Cleaner Growth

Panel: Monica Vestberg, BizMaker, Niklas Gilmark, Allvar, Kristina Elg Christoffersson, Domsjö Fabriker, Anders Nordin, Bioendev och Jennie Hagman, Kotten.


9.30 KAFFE


10.00 Behovet av nya regelverk och styrmedel som gynnar bioekonomin


Från lignin till kemiprodukter och drivmedel
Sören Eriksson, Preem.


Biodrivmedel och biokemikalier från skogsindustrin
Anders Hultgren, SCA


Panel: Mattias Goldmann, Fores, Anders Wijkman, Miljömålsberedningen, Carina Håkansson, Skogsindustrierna, Sören Eriksson, Preem, Anders Hultgren, SCA och Ylwa Alwarsdotter, SEKAB.


12.00 LUNCH


13.00 Reflektion och sammanfattning

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Carina Håkansson, Skogsindustrierna och Anders Wijkman, Miljömålsberedningen.


13.45 Avslutning
Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister.


14.00 Studiebesök för registrerade deltagare

Tid och plats

Plats

Arken Konferens, Örnsköldsvik

Strandgatan 21

891 33 Örnsköldsvik

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved