Free

Bio-relationer i Uppsala / Bio-relations in Uppsala

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Uppsala Art Museum

1E Drottning Christinas väg

752 37 Fjärdingen

Sweden

View Map

Event description

Description

*Scroll down for English*

Bio-relationer i Uppsala
Utforska & visualisera
Vandringar med forskare, kreativt skapande och samtal

I samband med utställningen
The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations.

Utforska och visualisera “Bio-relationer” i Uppsala

Denna eftermiddag innehåller en serie av sammanlänkade aktiviteter, vilka utforskar relationen mellan människa och andra arter i Uppsala, genom olika typer av vandringar och kreativt skapande. Workshopen har utvecklats i samarbete mellan forskare på Uppsalas två universitet, ekopsykologer och konstpedagoger.

Upplägg:

1) Vandringar som utforskar staden på temat biodiversitet och människans relation till andra arter.
2) Ett kreativt undersökande samt dokumentation av de spår vi människor och andra arter lämnar efter oss i Antropocen. Det som skapas under workshopen kommer att visas i samband med utställningen The Non-Human Animal.

Programmet riktar sig till vuxna deltagare, eller ungdomar som har fyllt 14 år och som är intresserade av växter, djur, insekter och natur – Vi förväntar oss inga förkunskaper om konst eller vetenskap. Denna del sker mellan 13.00-15.30. Klä dig i vädertåliga kläder och bekväma skor eftersom vandringen sker utomhus. Föranmälan krävs.

Att skapa rum för andra arter i Uppsala

Denna diskussion samlar konstnärer, forskare, politiker och strateger för att utforska hur vi kan ge plats för och uppmuntra en större biodiversitet i Uppsala. På vilket sätt tar stadsutvecklingsplaner in nya tankemodeller kring behov och omvårdnad i relationen mellan människa och andra arter?

Besök gärna utställningen The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations före workshop, vilken har vernissage lördag 28/9 14.00. På söndagen öppnar utställningen 11.30.

Vandringar och diskussion sker på svenska och eller engelska.

Arrangörer: Zennström professuren i Climate Change Leadership, Uppsala universitet och Uppsala konstmuseum


Bio-relations in Uppsala
Explore & Reimagine
Researchers walks, mass public making and talks

In connection to the exhibition
The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations

Exploring and Reimagining the Bio-relations in Uppsala

This afternoon will involve a series of linked activities that explore the relationship between humans and non-humans in Uppsala through walking methods and creative practice. This two hour workshop activity has been developed in partnership between researchers at the two local universities, and ecopsychologists and artist-educators.

The workshop will involve:

1) a walk of exploration in the city – exploring questions of biodiversity and human relationships with other species.
2) a creative exploration and documentation of the traces that humans and other species are leaving in the Anthropocene.

The activities will lead to the creation of exhibits that will be on display during the course of the Non-Human Animal exhibition. The activities are suitable for people aged 14 and above with a curiosity and interest in plants, animals, insects and nature – no artistic experience or scientific knowledge necessary! The activities start at 1pm sharp and run till approximately 3.30. Bring weather-appropriate clothes and footwear as the walks will be outside. Sign up in advance is required.

Making space for other species in Uppsala

This public discussion will bring together artists, researchers and local policymakers to explore how space for biodiversity can be nurtured in the city of Uppsala. It will explore how plans for the city’s development might be informed by new relationships of care and respect between humans and non-human species.

Do visit the exhibition The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations before the workshop. Opening date: Saturday September 28 2 pm. It will be open from 11.30 am Sunday.

The walks and discussions will be performed in both English and Swedish.

Organizers: Zennström Professorship in Climate Change Leadership at Uppsala University and Uppsala Art Museum

Share with friends

Date and Time

Location

Uppsala Art Museum

1E Drottning Christinas väg

752 37 Fjärdingen

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved