Free

BIND 4.0: accelerating your start-up with high-level Industry 4.0 customers...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

#Unit D

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description


BIND 4.0, the first accelerator programme that guarantees winning major contracts with big companies will be presented at Tramshed Tech, Cardiff. In this session, you will find out more about this innovative programme through the experiences of previous participants.

Bind 4.0 is a public-private accelerator programme located in the Basque Country. It is targeted at the best start-ups which can provide solutions based on industry 4.0 technologies (big Data, virtual / augmented reality, collaborative robotics, cyber security, Internet of things, 3D printing, etc.) which are applied to advanced manufacturing, energy, health and food tech sectors.

The programme offers excellent support services and guarantees the development of projects with major companies which have a strong footprint in the Basque Country. These include Mercedes-Benz Vitoria, ABB, Bridgestone, Iberdrola, Repsol-Petronor, Michelin, and Danobat Group. This innovative programme boosts the immersion of international start-ups in one of the most vibrant industrial ecosystems in Europe, securing business contracts and cooperation with large industrial companies.

In the last edition of the programme, 524 start-up candidates from 64 different countries were received of which 32 were selected by 40 collaborating companies to undertake 44 industry 4.0 projects.

In addition to offering a contract with one of the top Basque companies for the development of an Industry 4.0 project, it also offers technological collaboration with Siemens, Amazon and Microsoft.


17.30 – 17.45 Welcome address
 • Welsh Government: Eluned Morgan AM, Minister for International Relations and the Welsh Language
 • Basque Government: Alexander Arriola, General Director of SPRI (Business Development Agency)


17.45 – 18.00 The Welsh tech start up scene
 • Mark John, Tramshed Tech


18.00 - 18.30 BIND 4.0 Accelerator Program Presentation
 • Amaia Martínez, BIND 4.0 Coordinator


18.30 - 19.00 Rountable discussion with BIND 4.0 participants
 • Chair: Amaia Martínez (BIND 4.0 Coordinator, SPRI-Business Development Agency)
 • Jokin Lopetegui (CAF - Partner Company)
 • David Greenberg (CEO EAVE - Startup)
 • Niamh Brannelly (Product Manager OSASEN – Startup)
 • Mikel Irizar (Managing Director of StratToExec)


19.00 – 19.15 Questions & Answers


19.15 – 20.00 Networking & Pintxos


Bydd BIND 4.0, y rhaglen garlam gyntaf sy'n gwarantu y byddwch yn ennill contractau sylweddol gyda chwmnïau mawr, yn cael ei chyflwyno yn Tramshed Tech, Caerdydd. Yn y sesiwn cewch ragor o wybodaeth am y rhaglen arloesol hon drwy brofiadau cyfranogwyr blaenorol.

Mae Bind 4.0 yn rhaglen garlam gyhoeddus-breifat yng Ngwlad y Basg. Mae wedi'i hanelu at y busnesau newydd gorau a all ddarparu atebion yn seiliedig ar dechnolegau Diwydiant 4.0 (Data mawr, rhith-wirionedd / realiti estynedig, roboteg cydweithredol, seibrddiogelwch, y rhyngrwyd pethau, argraffu 3D, etc.) a ddefnyddir gan y sectorau gweithgynhyrchu uwch, ynni, iechyd a thechnoleg bwyd.

Mae'r rhaglen hon yn cynnwys gwasanaethau cymorth gwych ac yn gwarantu y bydd prosiectau’n datblygu gyda chwmnïau mawr sy'n amlwg iawn yng Ngwlad y Basg. Mae'r rhain yn cynnwys Mercedes-Benz Vitoria, ABB, Bridgestone, Iberdrola, Repsol-Petronor, Michelin, a Danobat Group. Mae'r rhaglen arloesol hon yn helpu i drochi busnesau newydd rhyngwladol yn un o'r ecosystemau diwydiannol mwyaf bywiog yn Ewrop, gan sicrhau contractau busnes a chyfleoedd i gydweithio gyda chwmnïau diwydiannol mawr.

Yn fersiwn ddiwethaf y rhaglen, dangosodd 524 o fusnesau newydd o 64 o wahanol wledydd ddiddordeb, ac o'r rheini cafodd 32 eu dewis gan 40 o gwmnïau cydweithredol i ymgymryd â 44 o brosiectau Diwydiant 4.0.

Yn ogystal â chynnig contract gyda un o brif gwmnïau Gwlad y Basg i ddatblygu prosiect Diwydiant 4.0, mae hefyd yn cynnig cyfle i gydweithio â Siemens, Amazon a Microsoft ar yr ochr dechnolegol.


17.30 – 17.45 Croeso

 • Llywodraeth Cymru: Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Llywodraeth Gwlad y Basg: Alexander Arriola, Cyfarwyddwr Cyffredinol SPRI (Asiantaeth Datblygu Busnes)

17.45 – 18.00 Sefyllfa busnesau newydd technolegol Cymru

 • Mark John, Tramshed Tech


18.00 - 18.30 Cyflwyniad am raglen garlam BIND 4.0

 • Amaia Martínez, Cydlynydd BIND 4.0


18.30- 19.00 Trafodaeth gyda chyfranogwyr BIND 4.0

 • Cadeirydd: Amaia Martínez (Cydlynydd BIND 4.0, SPRI - Asiantaeth Datblygu Busnes)
 • Jokin Lopetegui (CAF - Cwmni Partner)
 • David Greenberg (Prif Swyddog Gweithredol EAVE - Busnes newydd)
 • Niammh Brannelly (Rheolwr Cynhyrchion OSASEN – Busnes newydd)
 • Mikel Irizar (Rheolwr-gyfarwyddwr StratToExec)


19.00 – 19.15 Sesiwn Holi


19.15 – 20.00 Rhwydweithio a Pintxos
Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

#Unit D

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved