Bevegelsesutvikling og læring i teori og praksis, Lillestrøm 23. mai

Actions Panel

Bevegelsesutvikling og læring i teori og praksis, Lillestrøm 23. mai

Hvordan kan vi som fagpersoner tilrettelegge for mestring og læring? Hvor viktig er lek? Teori møter praksis med Per Brodal og Ragnhild Bech

By Made for Movement

When and where

Date and time

Tuesday, May 23 · 9am - 2:30pm CEST

Location

Lillestrøm Kultursenter, sal Tellus, ved siden av biblioteket Kvartal 1. Jonas Lies gate 5 2000 Lillestrøm Norway

About this event

  • 5 hours 30 minutes
  • Mobile eTicket

Made for Movement ønsker velkommen til gratis seminar i Lillestrøm den 23. mai 2023. Seminaret er relevant for fysio- og ergoterapeuter.

Bevegelsesutvikling og læring i teori og praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo og Ragnhild Bech can san og spesialist i fysioterapi for barn og unge.

Først belyses det nevrobiologiske grunnlaget for bevegelser, videre omtales grunnleggende betingelser for læring, og mer spesifikt utvikling av ferdigheter vi trenger for å greie oss i livet. Lekens sentrale plass i barns utvikling blir fremhevet.

Hva er helt spesielt med barn?

Forutsetningen for samhandling er relasjon;

- det er barnet som skal oppdage,

- det er barnet som skal mestre

- det er barnet som skal anerkjennes

Hvordan kan vi som fagpersoner tilrettelegge for mestring og læring

Handler det om å «binde frihetsgrader» eller om å utforske variasjonsmuligheter?

Per Brodal har lang erfaring som forsker og foreleser og har publisert en lang rekke med artikler og lærebøker, blant annet klassikeren Sentralnervesystemet. Per Brodal vil belyse sammenhengen mellom læring og plastiske prosesser i hjernen og hvilken betydning det kan ha for fysioterapeuters praksis.

Ragnhild Bech, can san og spesialist i fysioterapi for barn og unge (MNFF), med forfatter av boka "Barn og bevegelse" sammen med Karen Therese S Haugstvedt. Hun har mer enn 40 års erfaring med arbeid med barn i ulike kontekster.

Det vil også være en presentasjon av Made for Movements bevegelseshjelpemidler.

Lunsj blir servert i henhold til gjeldende smittevernregler.

About the organizer

Organized by
Made for Movement

Made for Movement er et norsk selskap som utvikler, produserer og leverer bevegelseshjelpemidler med høy kvalitet. Bevegelseshjelpemidler som gir barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser mulighet for delta i daglige aktiviteter og interagere med andre i en stående posisjon med bevegelse. Gjennom bevegelse og aktivitet økes mestringsopplevelsen, muligheten for sosialt samspill og inkludering, samtidig med diagnose-relaterte komplikasjoner forebygges.