Free

Becoming Human – Pinocchio Retold

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Volcano Theatre

27-29 High Street

Swansea

SA1 1LG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Becoming Human – Pinocchio Retold tells the story of the world's most famous puppet, set against the demands and prerogatives of modern Western society. Following his footsteps from birth to adulthood, we are invited to see through his eyes what it means to become socialised. Though Pinocchio is shaped in mind and body to fit into society, as an individual he still struggles to find meaning, love, and identity. This tragicomedy takes an unflinching look at social values and structures, while inviting the audience to laugh and be mesmerised by a caravan of characters (all played by Muzzioli and Soinila). The play poses questions about what makes up our core identity as humans and how we can deal with modern life - questions that Pinocchio grapples with throughout the play, and eventually comes to terms with.

The central theme of Becoming Human – Pinocchio Retold is a journey of self-discovery, where the secrets of Pinocchio’s true self are revealed.

Audience:
12+ (Some Strong Language)
Led by:
Dr Ian Rutt (Director of Music), Alice Muzzioli and Inari Soinila (writers/performers) and Atillio Zilli (sound design)
In partnership with:
Volcano Theatre

This event is part of the Being Human festival, the UK’s only national festival of the humanities, taking place 14–23 November. Led by the School of Advanced Study, University of London, in partnership with the Arts & Humanities Research Council and the British Academy. For further information please see beinghumanfestival.org.


Mae Becoming Human – Pinocchio Retold yn adrodd stori pyped enwocaf y byd, yn erbyn galwadau ac uchel freintiau cymdeithas fodern y Gorllewin. Gan ddilyn ôl ei draed o'i enedigaeth i'w oedolaeth, rydym yn cael gweld drwy ei lygaid yr hyn yw bod yn gymdeithasol. Er bod Pinocchio, o ran meddwl a chorff yn rhan o gymdeithas, fel unigolyn mae'n cael anhawster canfod ystyr cariad a hunaniaeth. Mae'r comedi trasig hwn yn edrych ar werthoedd a strwythurau cymdeithasol, wrth wahodd y gynulleidfa i chwerthin a chael ei mesmereiddio gan garafán o gymeriadau (Muzziolo a Soinila sy'n chwarae pob un). Mae'r ddrama'n gofyn cwestiynau am yr hyn sy'n gwneud ein hunaniaeth graidd fel bodau dynol a sut gallwn ddelio â bywyd modern - cwestiynau y mae Pinocchio'n gafael ynddynt drwy gydol y ddrama, ac yn y diwedd mae'n dod i delerau â nhw.

Prif thema Becoming Human - Pinocchio Retold yw taith o hunanddarganfod, lle caiff cyfrinachau go iawn Pinocchio eu datgelu.

Dan arweiniad:
Dr Ian Rutt (Cyfarwyddwr Cerdd), Alice Muzzioli ac Inari Soinila (awduron/perfformwyr) ac Atillio Zilli (cyfarwyddwr sain)
Mewn partneriaeth ag: Theatr Volcano

Mae’r digwyddiad yn rhan o ŵyl Bod yn Ddynol, sef yr unig ŵyl genedlaethol ym maes y Dyniaethau yn y DU, a gynhelir rhwng 14 a 23 Tachwedd. Fe’i harweinir gan yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i beinghumanfestival.org.

Llun | Photograph gan | by Peter Dareth Evans

Share with friends

Date and Time

Location

Volcano Theatre

27-29 High Street

Swansea

SA1 1LG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved