Försäljning slutade

Barnets bästa – fokus i leverantörsleden

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Mannheimer Swartling

Norrlandsgatan 21

Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Välkommen till NMC:s och Rädda Barnens gemensamma seminarium!

Kom och få insyn i hur innovativa utvecklingsmöjligheter kan skapas genom att anlägga ett barnrättsperspektiv på ditt företags eller din organisations arbete med leverantörer och inköp! Detta seminarium hjälper dig att utveckla och hitta nya angreppsmetoder för att hantera påverkan på miljö och människor i leverantörsledet.

Inverkan på miljö och människor påverkar alltid ett barn och därför kan man göra situationen bättre för barn, inte bara genom att adressera barnarbete – utan även genom att adressera unga arbetares rättigheter, föräldrars rättigheter, utsläpp lokalt och säkerhetsarrangemang etc. Barnrättsperspektivet erbjuder helt enkelt nya infallsvinklar på leverantörsutveckling.

Program

09:00-10:00 Talarpresentationer (denna del webbsänds för dig som inte har möjlighet att delta på plats)

  • Malin Dahlberg Markstedt, Manager, Child Rights & Business på Rädda Barnen, och Kristina AtKisson, generalsekreterare på NMC, inleder och berättar övergripande om varför ett barnrättsperspektiv är viktigt i leverantörsledet.
  • Marie Trogstam, Hållbarhetschef på Business Sweden, ger sin syn på barns rättigheter kopplat till näringslivet och hållbara affärer – i relation till Agenda 2030 i stort.
  • Mattias Forsberg, Senior Advisor Child Rights & Business på Rädda Barnen, berättar om barnrättsprinciperna och hur Rädda Barnen arbetar med dessa globalt. Mattias fördjupar kopplingen mellan Barnrättsprinciperna för företag och leverantörsled genom att delge praktiska erfarenheter och konkreta exempel från insatser kopplat till leverantörsledet som Rädda Barnen har gjort tillsammans med företag världen över.
  • Åsa Portnoff Sundström, Hållbarhetschef på Clas Ohlson, berättar om hur de arbetar med sina leverantörer ur ett barnrättsperspektiv.


10:00-11:25 Workshop (inklusive fika) där du som deltagare på plats får möjlighet att diskutera i mindre grupp om hur företag i praktiken kan ta till sig barnrättsperspektivet på olika sätt kopplat till leverantörsledet.

11:25-11:30 Summering och avslut


Övrig information

Mötesform: Seminarium med webbsänd presentationsdel följt av en workshop med de som deltar på plats. Länken till webbmötet skickas ut två dagar före mötet till de som anmält sig som webbdeltagare.

Deltagare: Mötet är endast öppet för NMC:s medlemmar och Rädda Barnens gäster.

Kostnad och avbokning: Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar och inbjudna gäster. Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan samt anpassa vår beställning av förtäring och dryck.

Sista anmälningsdag: 11 februari 2018

Kontakt: info@nmc.a.se, 010-505 14 45

Tid och plats

Plats

Mannheimer Swartling

Norrlandsgatan 21

Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved