Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Barcamp KampongCham 2014

BarCamp Cambodia

Saturday, July 19, 2014 at 7:30 AM - Sunday, July 20, 2014 at 12:00 PM (Indochina Time Cambodia Time)

Barcamp KampongCham 2014

Ticket Information

No tickets available.

Who's Going

Loading your connections...

Share Barcamp KampongCham 2014

Event Details

បារខែមកំពង់ចាម ២០១៤

ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្ដុំអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា អាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទាំងនោះដល់សិស្សនិស្សិត បុគ្គលិកអង្គការ ក្រុមហ៊ុននានា ក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹង បច្ចេកវិទ្យា និងសហគ្រិនភាព ក៏ដូចជា ចំណេះដឹងអ៊ីនធឺណិត និងព័ត៌មានសង្គមជាដើម ។ល។ នេះជាឱកាសពិសេសសម្រាប់ យុវជន/យុវនារី ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ជួបជាមួយវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាស្ថាប័ននានា ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី១៩ និង ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ នៅ សាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ ខេត្តកំពង់ចាម។
ក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល ១ថ្ងៃកន្លះនេះនឹងមានបទបង្ហាញប្រមាណជាង ៦០ ប្រធានបទ និងវាគ្មិន ៤០នាក់។ ដូច្នេះសូមចាប់យកឱកាសនេះ ដោយជ្រើសរើសបទបង្ហាញណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ ដែលប្រធានបទនីមួយៗមានបិទនៅតារាងប្រធានបទធំមួយនៅបរិវេណកម្មវិធី ។ ប្រធានបទអាចទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ, វេបសាយ, ការសរសេរកម្មវិធី, សន្តិសុខព័ត៌មាន, ការងារក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យា, សហគ្រិនភាព, ការលើកទឹកចិត្ត, ការបណ្ដុះគំនិតអាជីវកម្ម, ទីផ្សារឌីជីថល, ប្រព័ន្ធOnline និងបច្ចេកវិទ្យាCloud ។ល។

តើអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
  - ទទួលបានចំណេះដឹង និងគំនិតថ្មីៗ ដោយជួបជាមួយ វាគ្មិន អ្នកជំនួញ អ្នកនិយមបច្ចេកវិទ្យា អ្នកទីផ្សារ និងមនុស្សច្រើនទៀត។
  - ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយវាគ្មិន និងអ្នកចូលរួមដទៃ សម្រាប់ឱកាសការងារ និងអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅថ្ងៃក្រោយ។
  - មានឱកាសទទួលបានអាវយឺតកម្មវិធី (មានកំណត់) និង វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗពីបណ្ដា ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភនានា។

ការចុះឈ្មោះ៖
  - អ្នកចុះឈ្មោះតាមវេបសាយ ៖ នឹងមានឱកាសទទួលបានអាចអាវយឺត១ ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយសំបុត្រដែលអ្នកបាននៅពេលចុះឈ្មោះ មកកាន់កន្លែងចុះឈ្មោះអោយបានមុនគេ (អាវយឺតមានកំណត់) ក្រុមការងារនឹងអោយប័ណ្ណសំគាល់ មួយសម្រាប់ដូរយកអាវយឺតពេលថ្ងៃត្រង់ ឬថ្ងៃបន្ទាប់។ មនុស្សម្នាក់មានសំបុត្រមួយប៉ុណ្ណោះមិនអាចផ្ញើសំបុត្រតាមមិត្តភក្ត្របានទេ!

ប្រធានបទ៖
  - អ្នកអាចរកប្រធានបទបាននៅតារាងប្រធានបទធំមួយនៅបរិវេណ ឬមើលនៅតាមមុខបន្ទប់នីមួយៗ ប្រសិនបើអ្នកមានទូរស័ព្ទទំនើបអាចទាញយកកម្មវិធី Barcamp Cambodia ពី Play Store Apps Store ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកអាចមើលនៅលើវេបសាយ៖ www.barcampcambodia.org ។ ប្រធានបទនីមួយៗ មានរយៈពេល១ម៉ោង។ ក្រោយពីចប់ពីបទបង្ហាញមួយ អ្នកអាចចូលប្រធានបទផ្សេងមួយទៀតតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក តាមរបៀបវារៈខាងក្រោម ៖

១៩-កក្កដា- ២០១៤
ម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹក- :៣០ ព្រឹក៖ចុះឈ្មោះ និងទស្សនាការបង្ហាញស្នាដៃផ្សេងៗ
ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក- :០០ ព្រឹក៖បើកកម្មវិធី
ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក - ១០:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ១ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក - ១១:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ២ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក - ១២:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៣ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃ- :៣០ រសៀល៖សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ (ដោយខ្លួនឯង)
ម៉ោង ១:៣០ ថ្ងៃ - :០០ រសៀល៖កម្មវិធីកម្សាន្ត សំដែង និងចាប់រង្វាន់
ម៉ោង ២:០០ រសៀល - :០ រសៀល៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៤ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ៣:០០ រសៀល - :០០ រសៀល៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៥ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ៤:០០ រសៀល - :០០ ល្ងាច៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៦ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច - :៣០ ល្ងាច៖កម្មវិធីកម្សាន្ត និង ថតរូប
២០-កក្កដា - ២០១៤
ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក - :០០ ព្រឹក៖ចុះឈ្មោះ
ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក - ១០:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៧ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក - ១១:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៨ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក - ១២:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៩ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ ៖បិទកម្មវិធី

ចំណាំ៖ នៅគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់មានប្រធានបទច្រើនតាមចំនួនបន្ទប់ ។

Apps Barcamp Cambodia:

IOS : http://goo.gl/9756wD

Android : http://goo.gl/9uRwCU

 WiFi

បារខែមកំពង់ចាមបានការឧបត្ថម្ភអ៊ីនធឺណិតពីក្រុមហ៊ុន Online ISP ដូចនេះអ្នកចូលរួមទាំងអស់អាច ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ HotSpot របស់ ONLINE បាន។ អ្នកអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបាននៅជុំវិញបរិវេណនៃកម្មវិធី។ សូមអភ័យទោសទុកជាមុន! ក្នុងករណីមានបញ្ហាអាក់រអួលណាមួយកើតឡើង ។ អ្នកគួរតែត្រៀមឧបករណ៍ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនមួ ។

#Hashtag


បារខែមកំពង់ចាមមាន Hashtag : #BarcampKC សូមប្រើ HashTag នោះនៅពេលអ្នក Post Twitte នៅលើ បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook, Twitter, Google Plus …

Contact Information: Mobile: +855 (77) 590 555 Email: info@barcampcambodia.org

Have questions about Barcamp KampongCham 2014? Contact BarCamp Cambodia

When & Where


Chea Sim University of Kamchaymear Kampongcham
Chea Sim University of Kamchaymear Kampon

Cambodia

Saturday, July 19, 2014 at 7:30 AM - Sunday, July 20, 2014 at 12:00 PM (Indochina Time Cambodia Time)


  Add to my calendar

Organizer

BarCamp Cambodia

BarCamp Cambodia is a set of events that bring together IT professionals, innovators, businesses, NGOs and students under their own agenda to network, create synergies and catch up the state-of-the-art of technology.

www.barcampcambodia.org

  Contact the Organizer
Barcamp KampongCham 2014
Seminar Science & Tech

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.