សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្ម | BarCamp Battambang 2018

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Dewey international university

Dewey International University

Krong Battambang, Battambang Province

Cambodia

View Map

Event description

Description

បារខែមបាត់ដំបងឆ្នាំ ២០១៨ ព្រឹត្តិការណ៍ ចែករំលែក ចំណេះដឹង ជុំវិញ បច្ចេកវិទ្យា និង អាជីកម្ម។ កម្មវិធី នឹងធ្វើការអញ្ជើញវាគ្មិន សហគ្រិនវ័យក្មេង អ្នកជំនាញខាងអាជីវកម្ម អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិត ដើម្បីចែករំលែក ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងការ ចាប់ផ្ដើមជំនួញព្រមទាំងមានការតាំង បង្ហាញ ផលិតផល អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ដល់យុវជន និង ធុរកិច្ចជន ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង។

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៧ និង ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨

  • ពេលវេលា៖ ម៉ោង ៧ៈ០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច

  • ទីកន្លែង៖ សាកលវិទ្យាល័យឌូវី

ចូលរួម ដោយសេរី និង ឥតគិតថ្លៃ!

Date and time

Location

Dewey international university

Dewey International University

Krong Battambang, Battambang Province

Cambodia

View Map

Organizer BarCamp Cambodia

Organizer of សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្ម | BarCamp Battambang 2018

BarCamp Cambodia is a series of Tech & Startup event happening 2 days in city and provinces. The event will bring and gathers together startup founders, mentors & trainers, tech professional, creative designers, video & photographers, educators and students in the cities in Cambodia for the open exchange of knowledge, skills, and experiences related to Tech, Biz Startup, Creative, Entrepreneurship and Career Development.

www.barcampcambodia.org

Save This Event

Event Saved