សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​ជំនួញ | BarCamp Battambang 2017

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of battambang

University Road

Krong Battambang, Battambang Province

Cambodia

View Map

Event description

Description

បារខែមបាត់ដំបងឆ្នាំ ២០១៧ ព្រឹត្តិការណ៍ ចែករំលែក ចំណេះដឹង ជុំវិញ បច្ចេកវិទ្យា និង អាជីកម្ម។ កម្មវិធី នឹងធ្វើការអញ្ជើញវាគ្មិន សហគ្រិនវ័យក្មេង អ្នកជំនាញខាងអាជីវកម្ម អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិត ដើម្បីចែករំលែក ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងការ ចាប់ផ្ដើមជំនួញព្រមទាំងមានការតាំង បង្ហាញ ផលិតផល អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ដល់យុវជន និង ធុរកិច្ចជន ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង។

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៥ និង ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

  • ពេលវេលា៖ ម៉ោង ៧:៣០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច

  • ទីកន្លែង៖ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

ចូលរួម ដោយសេរី និង ឥតគិតថ្លៃ!

BarCamp Battambang 2017 is a Tech & Startup event happening 2 days in Battambang province at the University of Battambang.

The principle stays the same: empower young Cambodian minds with speakers sharing their entrepreneurial, tech or digital experiences. Attendees will still have the ability to speak directly with speakers. This direct communication between speakers and the audience is one of the events specificity that made our BarCamp so popular and recognized.

There will be 35 speakers from Phnom Penh and Battambang province. They will cover various topics such as the use of technology for learning and communication or knowledge sharing about starting a business, defining a business model, understanding the customer, virtual media, marketing and business planning, and much more.

The BarCamp Battambang will provide the audience with a great deal of thought about going from an idea to a startup. With so much ground covered we are sure that the BarCamp Battambang 2017 edition will lead to company creations in the area.


  • Date: November 25-26, 2017
  • Time: 7:30 am - 5:00 pm
  • Venue: University of Battambang


Event Activities

  • Event Opening and Keynote

  • Startup Showcase and Exhibition

  • Session sharing – 40 topics

  • Networking Night

Date and Time

Location

University of battambang

University Road

Krong Battambang, Battambang Province

Cambodia

View Map

Save This Event

Event Saved