Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Barcamp Battambang 2014

BarCamp Cambodia

Saturday, May 24, 2014 at 7:00 AM - Sunday, May 25, 2014 at 5:30 PM (Indochina Time Cambodia Time)

Barcamp Battambang 2014

Ticket Information

No tickets available.

Share Barcamp Battambang 2014

Event Details

បារខែមបាត់ដំបង ២០១៤

ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្ដុំអ្នកមានបទពិសោធក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា អាជីវកម្ម ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធទាំងនោះដល់សិស្សនិស្សិត បុគ្គលិកអង្គការ ក្រុមហ៊ុននានា ក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាប ដែលមានប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹង បច្ចេកវិទ្យា និងសហគ្រិនភាព ក៏ដូចជាចំណេះដឹងអ៊ីនធឺណិតនិងព័ត៌មានសង្គមជាដើម ។ល។ នេះជាឱកាសពិសេសសម្រាប់ យុវជន/យុវនារី ក្នុងខេត្តសៀមរាប ជួបជាមួយវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាស្ថាប័ននានា ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មាន ថៃ វៀតណាម សិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ជាដើម។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ និង ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ នៅ សាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង។
ក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល ១ថ្ងៃកន្លះនេះនឹងមានបទបង្ហាញប្រមាណជាង ៦០ ប្រធានបទ និងវាគ្មិន ៤០នាក់។ ដូច្នេះសូមចាប់យកឱកាសនេះ ដោយជ្រើសរើសបទបង្ហាញណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ ដែលប្រធានបទនីមួយៗមានបិទនៅតារាងប្រធានបទធំមួយនៅបរិវេណកម្មវិធី ។ ប្រធានបទអាចទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ, វេបសាយ, ការសរសេរកម្មវិធី, សន្តិសុខព័ត៌មាន, ការងារក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យា, សហគ្រិនភាព, ការលើកទឹកចិត្ត, ការបណ្ដុះគំនិតអាជីវកម្ម, ទីផ្សារឌីជីថល, ប្រព័ន្ធOnline និងបច្ចេកវិទ្យាCloud ។ល។

តើអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
ទទួលបានចំណេះដឹង និងគំនិតថ្មីៗ ដោយជួបជាមួយ វាគ្មិន អ្នកជំនួញ អ្នកនិយមបច្ចេកវិទ្យា អ្នកទីផ្សារ និងមនុស្សច្រើនទៀត
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយវាគ្មិន និងអ្នកចូលរួមដទៃ សម្រាប់ឱកាសការងារ និងអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅថ្ងៃក្រោយ។
មានឱកាសទទួលបានអាវយឺតកម្មវិធី (មានកំណត់) និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភនានា។

ការចុះឈ្មោះ៖
ការចុះឈ្មោះមានពីរប្រភេទ ៖
អ្នកចុះឈ្មោះតាមវេបសាយ ៖ នឹងមានឱកាសទទួលបានអាចយឺត ១ ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយសំបុត្រដែលអ្នកបាននៅពេលចុះឈ្មោះ មកតុចុះឈ្មោះអោយបានមុនគេ (យឺតមានកំណត់) ក្រុមការងារនឹងអោយប័ណ្ណសំគាល់ មួយសម្រាប់ដូរយកអាវយឺតពេលថ្ងៃត្រង់ ឬថ្ងៃបន្ទាប់។ មនុស្សម្នាក់មានសំបុត្រមួយប៉ុណ្ណោះមិនអាចផ្ញើសំបុត្រតាមមិត្តភក្ត្របានទេ!

ប្រធានបទ៖
អ្នកអាចរកប្រធានបទបាននៅតារាងប្រធានបទធំមួយនៅបរិវេណ ឬមើលនៅតាមមុខបន្ទប់នីមួយៗ ប្រសិនបើអ្នកមានទូរស័ព្ទទំនើបអាចទាញយកកម្មវិធី Barcamp Cambodia ពី Play Store ឬ Apps Store ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកអាចមើលនៅលើវេបសាយ៖ www.barcampcambodia.org ។ ប្រធានបទនីមួយៗ មានរយៈពេល១ម៉ោង។ ក្រោយពីចប់ពីបទបង្ហាញមួយ អ្នកអាចចូលប្រធានបទផ្សេងមួយទៀតតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក តាមរបៀបវារៈខាងក្រោម ៖

២៤ -ឧសភា- ២០១៤
ម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹក- ៨:៣០ ព្រឹក៖ចុះឈ្មោះ និងទស្សនាការបង្ហាញស្នាដៃផ្សេងៗ
ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក- ៩:០០ ព្រឹក៖បើកកម្មវិធី
ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក - ១០:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ១ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក - ១១:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ២ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក - ១២:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៣ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃ- ១:៣០ រសៀល៖សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ (ដោយខ្លួនឯង)
ម៉ោង ១:៣០ ថ្ងៃ - ២:០០ រសៀល៖កម្មវិធីកម្សាន្ត សំដែង និងចាប់រង្វាន់
ម៉ោង ២:០០ រសៀល - ៣:០ រសៀល៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៤ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ៣:០០ រសៀល - ៤:០០ រសៀល៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៥ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ៤:០០ រសៀល - ៥:០០ ល្ងាច៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៦ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច - ៥:៣០ ល្ងាច៖កម្មវិធីកម្សាន្ត និង ថតរូប
២៥-ឧសភា - ២០១៤
ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក - ៩:០០ ព្រឹក៖ចុះឈ្មោះ
ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក - ១០:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៧ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក - ១១:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៨ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក - ១២:០០ ព្រឹក៖សិក្ខាសាលា ម៉ោងទី ៩ ចាប់ផ្ដើម
ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ ៖បិទកម្មវិធី

ចំណាំ៖ នៅគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់មានប្រធានបទច្រើនតាមចំនួនបន្ទប់ ។

Apps Barcamp Cambodia:

IOS : http://goo.gl/9756wD

Android : http://goo.gl/9uRwCU

 WiFi

បារខែមបាត់ដំបងបានការឧបត្ថម្ភអ៊ីនធឺណិតពីក្រុមហ៊ុន Online ISP ដូចនេះអ្នកចូលរួមទាំងអស់អាច ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ HotSpot របស់ ONLINE បាន។ អ្នកអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបាននៅជុំវិញបរិវេណនៃកម្មវិធី។
សូមអភ័យទោសទុកជាមុន! ក្នុងករណីមានបញ្ហាអាក់រអួលណាមួយកើតឡើង ។ អ្នកគួរតែភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួន ។

#Hashtag

បារខែមបាត់ដំបងមាន Hashtag : #BarcampBB សូមប្រើ HashTag នោះនៅពេលអ្នក Post ឬ Twitte នៅលើ បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook, Twitter, Google Plus …


Contact Information: Mobile: +855 (77) 590 555 Email: info@barcampcambodia.org

Have questions about Barcamp Battambang 2014? Contact BarCamp Cambodia

When & Where


University of Battambang

Battambang, Battambang
Cambodia

Saturday, May 24, 2014 at 7:00 AM - Sunday, May 25, 2014 at 5:30 PM (Indochina Time Cambodia Time)


  Add to my calendar

Organizer

BarCamp Cambodia

BarCamp Cambodia is a series of Tech & Startup event happening 2 days in city and provinces. The event will bring and gathers together startup founders, mentors & trainers, tech professional, creative designers, video & photographers, educators and students in the cities in Cambodia for the open exchange of knowledge, skills, and experiences related to Tech, Biz Startup, Creative, Entrepreneurship and Career Development.

www.barcampcambodia.org

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.