£10.19 – £12.32

Multiple Dates

BANA-GHAISGICH /HEROINES le/by Mairi Morrison

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Studio Alba

54a Seaforth Road

Stornoway

Scotland

HS1 2SQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Theatre Gu Leòr presents Bana-Ghaisgich/Heroines, by Mairi Morrsion. The premiere of a site-specific, new Gaelic drama, with live music in Studio Alba, on the Isle of Lewis on 27th, 28th and 29th December 2018, as part of the Iolaire Centenary Commemorations.


1918. Oidhche Challainn a bheireas buaidh air Eliean Leòdhais gu sìorraidh bràth.

Tha ceudan de luchd-sheirbheise a’ tilleadh dhachaigh à bonn Shasainn gu ceann an Tuath-Siar de dh’ Alba, Eilean Leòdhais.

Ann an Caol Loch-Aillse, tha am bàta, an ‘Sheila’, a’ feitheamh riutha ach cha ghabh i an sluagh a tha a’ nochdadh ann. Le sin chaidh fios a chuir air an HMY Iolaire is sheòl i dhachaigh le 284 fir air bòrd, a mhòr chuid on Royal Naval Reserve.

Am fianais tìr, san crìdhe làn gàirdeachais, tha HMY Iolaire a’ dol air na creagan aithnichte, Biastan Thuilm, is a’ bathadh 201 dhiubh air an stairsneach fhèin. O chionn an Titanic, seo an tubaist-mhara a bu mhiosa a thachair, a thaobh soitheach Bhreatannaich, ann an àm-sìthe.

Seo dràma ùr a tha a’ togail air bròn, breitheanas agus daingneachd troimh shùil na mnathan ach ’s ann ri thighinn a tha an cruadal. Bidh amhrain agus ceòl beò an luib am pìos seo.


1918. A Hogmanay that shapes the future of the Isle of Lewis forever.

Hundreds of servicemen are returning home from the South of England to the North-West of Scotland, the Isle of Lewis. The ‘Sheila’ mail-boat cannot cope with all the men arriving in Kyle of Lochalsh so HMY Iolaire is deployed to help 284 men, mostly from the Royal Naval Reserve, make their final journey home.

Metres from land, their hearts rejoicing, HMY Iolaire veers off course and strikes the renowned rocks, Beasts of Holm, causing 201 men to drown on their own doorstep. This was the worst peacetime maritime disaster involving a British vessel, since the Titanic.

This new play explores grief, judgement and solidarity through the eyes of their women as their hardest challenge lies ahead. The performance will include live music and songs. The play is performed in Scottish Gaelic. A free programme with a short synopsis of the play in English will be available.


Share with friends

Location

Studio Alba

54a Seaforth Road

Stornoway

Scotland

HS1 2SQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved