Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Avoimen tiedon kuntakiertue - Open Knowledge Roadshow 2013 - Kuopio

Open Knowledge Finland ry.

Tuesday, November 26, 2013 from 12:00 PM to 4:00 PM (EET)

Avoimen tiedon kuntakiertue - Open Knowledge Roadshow...

Ticket Information

Type End Quantity
Päätapahtuma: OK Roadshow 2013 Kuopio Ended Free  
#1: Avoin data arjen turvallisuudessa   more info Ended Free  
#2: Terveystieto tutkimuksessa ja omassa elämässä: My Data ja avoin tutkimus   more info Ended Free  
#3: Osallistumistyökalut-työpaja   more info Ended Free  
#4 Avoin kulttuuri (GLAM) -tapaaminen   more info Ended Free  

Share Avoimen tiedon kuntakiertue - Open Knowledge Roadshow 2013 - Kuopio

Event Details

Kiitos osallistumisestasi!

Päätapahtuman esitysten linkit löytyvät alta:

- Antti Poikola, Open Knowledge Finland ry: Johdanto avoimen tiedon hyödyntämismahdollisuuksiin (bit.ly/okffi_kuopio)
- Olli-Pekka Ryynänen, Wisane oy: Lääketieteelliset ennustehtävät Bayesverkolla - PREQ ennustaja (http://x.inflow.fi/1g1NzNV)
- Hami Kekkonen, Helsinki Region Infoshare (http://x.inflow.fi/1bbNfbW)

Taustakanavan keskustelut: http://x.inflow.fi/1bGtwD2


Tule mukaan kuopiolaiseen avoimen tiedon yhteisöön!

Open Knowledge eli avoin tieto on laaja käsite, joka pitää sisällään kaiken avoimen tiedon geeneistä paikkatietoon tai kirjallisuudesta ohjelmistokoodiin riippumatta siitä, kuka tiedon on alunperin tuottanut. Tiedon avoimuus tarkoittaa sitä, että se on vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja uudelleen jaettavissa.

Tiedon avoimuudella saavutetaan merkittäviä hyötyjä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla: tieteessä, kulttuurissa, hallinnossa ja taloudessa. Tiedon avaamisessa ja hyödyntämisessä ollaan kuitenkin maailmanlaajuisestikin vasta alkutaipaleella, aivan kuten Internetin hyödyntämisessä oltiin vielä 90-luvulla.

Avoimen tiedon kuntakiertue “Open Knowledge Roadshow 2013″ koostuu päivän mittaisista tapahtumista kuudessa kaupungissa. Tavoitteena on käynnistää ja tukea paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa maanlaajuisesti.

 

Open Knowledge Roadshow -kiertue

 

OHJELMA, ti 26.11.2013 klo 12-16

Päivän ohjelmaan kuuluu keskipäivällä rinnakkaisia erillistapahtumia ja iltapäivällä päätapahtuma. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, mutta edellyttävät ilmoittautumista tässä palvelussa. Osallistuminen ei vaadi aiempaa tietämystä avoimesta tiedosta - tervetuloa mukaan oppimaan!

Ohjelma päivittyy tälle sivulle sitä mukaa, kun sitä tehdään. Muutoksista tiedotetaan ilmoittautuneille sähköpostitse.

Iltapäivän päätapahtuma striimataan Snellman-kesäyliopiston toimesta. Striimi löytyy osoitteesta x.inflow.fi/okroadshow

 

KESKIPÄIVÄ - ERILLISTAPAHTUMAT (klo 12.00 - 13.30)

Eri teemojen ympärillä järjestetään kohdennettuja erillistapahtumia klo 12.00 - 13.30 välisenä aikana, katso paikat kunkin ryhmän kohdalta. Erillistapahtumiin voi osallistua, vaikkei pääsisi iltapäivän päätapahtumaan.

 • #1 Erillistapahtuma 1: Avoimen datan hyödyntäminen arjen turvallisuudessa

  Isäntä: Kuopio Innovation

  Paikka: Kuopion kansalaisopisto, luokka D172 Teoria (2. krs) (Puistokatu 20; paikka Google Mapsissa: http://x.inflow.fi/Iem7NY)

  Arjen turvallisuutta parantavia palveluita voidaan edistää avaamalla elinympäristöömme liittyviä aineistoja. Avoimen datan julkaisemisella edistetään erityisesti kuntalaisten asemaa ja päätöksentekoa. Kuntalaisen kannalta data ei yleensä sellaisenaan ole käyttökelpoista vaan tarvitaan sovelluksia, jotka muuttavat tiedon arjessa käyttökelpoiseksi. Sovellukset ja niiden taustalla olevat tiedot voivat auttaa kuluttajaa valitsemaan esimerkiksi terveyspalvelut, elintarvikkeet, kulkureitit ja - tavat, kulutustavarat, energiantuottajat turvallisuus, ympäristövaikutus ja talous huomioon ottaen. Sovelluksien käyttäjät voivat myös itse tuottaa tietoa esimerkiksi juomaveden laadusta sovellusten käyttämiin tietopankkeihin.

  Avoimen datan käyttöä edistää mm. terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Opasnet -verkkotyötila, jonka tarkoituksena on auttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Sivustolla kerätään, yhdistetään ja jaetaan tietoa ihmisten arvoista ja tieteestä. Alunperin sivusto on kehitetty vastaamaan ympäristöterveyden kysymyksiin ja selvittämään ympäristön vaikutuksia ihmisen terveyteen. Vesiopas mm. käsittelee juomaveden mahdollisia mikrobiologisia terveysriskejä.

  Työpajan tarkoituksena on avata keskustelua avoimen datan tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista luoda kunnan asukkaille turvallisempi arjen ympäristö, jossa kuntalaiset itse tuottavat tietoa tutkimus- ja mittaustietojen tueksi.

   

 • #2 Erillistapahtuma 2: Terveystiedon hyödyntäminen tutkimuksessa ja omassa elämässä: My Data ja avoin tutkimus

  Isäntä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  Paikka: Kuopion Valtuusto-virastotalon koulutussali (Suokatu 42)

  Työpajan tarkoitus on avata keskustelua ihmisiä koskevan henkilökohtaisen datan hyödyntämisestä terveydenhoidossa ja tutkimuksessa. Aihetta tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta, ihmisen itse keräämän tiedon (MyData) ja toisaalta tutkimusaineistojen (avoin tutkimus) käyttämisestä uusiin käyttötarkoituksiin.

  Institutionaalinen terveydenhoito ja ihmisten itse harjoittama terveydenhoito on ajautumassa uudenlaiseen vastaikkainasetteluun. Ihmiset voivat kerätä itsestään tietoa monenlaisin tavoin, analysoida omaa käyttäytymistä ja terveyttään monenlaisilla henkilökohtaisilla laitteilla ja sovelluksilla. Lisäksi he voivat kerätä tietoa internetin sivustoilta ja keskustelupalstoilta mahdollisista terveysvaikutuksista, sairauksista ja hoidoista. Ihmisten itse harjoittamat Internetin ja digitaalisuuden mahdollistamat terveydenhoitolaitteet eivät ole kuitenkaan helposti integroitavissa institutionaaliseen terveydenhoitoon. My Data -liikkeen avulla henkilön käyttäytymis- ja terveystietoja voidaan vertailla ja kerätä paljon laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Miten lääkäri voisi hyödyntää ihmisten itse keräämää tietoja ja sovellusten tuloksia? Miten ihmiset pääsisivät paremmin käsiksi heitä koskevaan terveystietoon? Mitä ongelmia ja mahdollisuuksia yksilöiden itsenäinen terveystiedon hyödyntäminen tuottaa? Ja miten yleensä Suomesta ja Kuopiosta voitaisiin kehittää avoimen henkilökeskeisen terveystiedon hyödyntämisen keskus? Miten data-ajan terveysaktivisti ja perinteinen länsimainen lääketiede voi kohdata?

  Terveystiedon hyödyntämisessä on ongelmia myös toisin päin: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) on suuria tutkimusaineistoja, jotka sisältävät yksilöllistä tietoa ihmisten terveydestä ja sairauksista ja joita ei siksi voi avata monen muun tietoaineiston tapaan. Kuitenkin aineistoista voisi tehdä paljon enemmän tutkimusta ja tilastoanalyyseja kuin mitä aineiston keränneet tutkijat ehtivät tehdä. Haasteena on kehittää sellaisia käytäntöjä ja niitä tukevia työkaluja, jotka mahdollistavat ulkopuoliselle taholle tilastoanalyysien kehittämisen ja ajojen tilaamisen THL:ltä ilman, että taho itse näkee alkuperäistä dataa. Kehitystarpeita on mm. rajapinnoissa, anonymisointitekniikoissa, metatietokuvauksissa, generoiduissa data-aineistoissa, eettisissä käytännöissä ja tulosten visualisoinnissa. Näiden asioiden edistämiseksi THL on esittänyt haasteen Apps4Finland-kisaan. Tässä tilaisuudessa esitellään Apps4-Finlandin haastetta, siihen liittyviä ongelmia ja tähänastisia ratkaisuja. Lisätietoja: http://www.apps4finland.fi/haaste/

   

 • #3 Erillistapahtuma 3: Osallistumistyökalut-työpaja

  Paikka: Kuopion Valtuusto-virastotalon kokoushuone 1 (Suokatu 42)

  Millä tavalla kunnallista päätöksentekoa voitaisiin tehdä avoimemmaksi? Oikeusministeriön otakantaa.fi on työkalu, jonka avulla voidaan lisätä keskustelua virkamiesten, päättäjien ja kansalaisten välillä. Tänä syksynä on avautunut kuntalaisaloite.fi, joka mahdollistaa kuntalaisten omien aloitteiden tekemisen vastaavalla tavalla kuin paljon keskustelua herättänyt kansalaisaloite.fi. Oikeusministeriön palveluiden rinnalla toimii vapaaehtoisvoimin perustettu Avoin ministeriö, joka on onnistunut vauhdittamaan monien kansalaisaloitteiden eteenpäin viemistä. Avoin ministeriö on lähiaikoina käynnistämässä kuntien päätöksentekoon liittyvää Avoin valtuusto-projektia. Työpajassa pyritään löytämään konkreettisia ehdotuksia kuntalaisten päätöksentekoon osallistumisen parantamiseen Kuopiossa. Työpajan vetäjänä toimii Open Knowledge Finland ry:n hallituksen jäsen ja työryhmävastaava Juha Huuskonen.

   

 • #4 Erillistapahtuma 4: Avoin kulttuuri (GLAM) -tapaaminen kirjastojen, arkistojen ja museoiden avoimuudesta kiinnostuneille

  Isäntä: Kuopion kaupunginkirjasto

  Paikka: Kuopion Valtuusto-virastotalon kokoushuone 3 (Suokatu 42)

  Kuopion seudun kulttuuriorganisaatioiden tapaamisessa pohjustetaan paikallista yhteistyötä "GLAM" -aineistojen avaamisen ja hyödyntämisen alueella. GLAM tulee sanoista Galleries, Libraries, Museums, Archives ja tapaaminen onkin suunnattu erityisesti kirjastojen, arkistojen ja museoiden edustajille, mutta kaikki kulttuuriperinnön avoimuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tapaamisessa valmistellaan myöhemmin Kuopiossa järjestettävää maksutonta Avoin GLAM -työpajaa (lue esimerkki vastaavasta Forssan työpajasta), jonka kouluttajina ja toimivat kullttuuriperinnön avoimuuden parissa kokeneet kouluttajat.

  * Keskustelun johdattelijana toimii Oskari Uotinen (Intosome) ja etäyhteyden kautta suunnitteluissa mukana Heini Oikkonen (Helsingin kaupungin kirjatso / Open Knowledge Finland Avoin GLAM -työryhmä)

   

 ILTAPÄIVÄ - PÄÄTAPAHTUMA (klo 14.00 - 16.00)

Iltapäivän päätapahtuma järjetetään Kuopion Valtuusto-virastotalon valtuustosalissa (Suokatu 42). Tilaisuuteen voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut aamupäivän teemaryhmiin.

14:00 Aloituspuheenvuoro: Heikki Helve, Kuopio Innovation
14.15 Johdanto avoimen tiedon hyödyntämismahdollisuuksiin: Antti Poikola, Open Knowledge Finland ry.
14:30 Avoimen tiedon esimerkkejä meiltä ja muualta
  * Olli-Pekka Ryynänen: Lääketieteelliset ennustustehtävät Bayesverkolla - PREQ ennustaja, Wisane oy
  * Hami Kekkonen: Helsinki Region Infoshare
15.00 Päivän yhteenveto
  * yhteenvedot erillistapahtumista
  * tiekartta Kuopion seudun avoimen tiedon toimintaan
16:00 Tilaisuus päättyy, Kuopion kaupunki tarjoaa iltapäiväkahvit

17:00 Halukkaat jatkavat iltaa päivällisen merkeissä

Have questions about Avoimen tiedon kuntakiertue - Open Knowledge Roadshow 2013 - Kuopio? Contact Open Knowledge Finland ry.
Attendee List Sort by: Date | First Name | Last Name
Show More

When & Where


Valtuustosali, Valtuusto-virastotalo
42 Suokatu
70110 Kuopio
Finland

Tuesday, November 26, 2013 from 12:00 PM to 4:00 PM (EET)


  Add to my calendar

Organizer

Open Knowledge Finland ry.

Open Knowledge Roadshown järjestää Open Knowledge Finland ry. (OKFFI) yhdessä Oikeusministeriön demokratiayksikön ja Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen kanssa. Lisäksi kiertuekaupungeissa järjestelyissä on mukana joukko paikallisia järjestäjäkumppaneita.

Kiertueen ohjelmasta vastaa mukaanlähtijöistä ja kohdekaupunkien toimijoista koostuva yhteistyöverkosto. Siihen kuuluu muun muassa. Forum Virium Helsinki, Helsinki Region Infoshare, Apps4Finland, Open Data TRE, Citizen-hanke, Uusi Tehdas, Avoin ministeriö, Sitra, AvoinGLAM sekä avoimen tieteen, avoimen kulttuurin ja avoimen kaupungin teemoista kiinnostuneita suomalaisia avoimen tiedon yhteisön jäseniä.

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.