Unavailable

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik - innovationskurs

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sweden

Friends Who Are Going
Event description

Description

Vill du lära dig mer om medicinteknisk innovation?

Sök den Vinnova-finansierade kursen Att vara entreprenör och innovatör inom medicinsk teknik. Kursen innefattar hela processen från att identifiera ett problemområde inom vården som kan lösas genom en tekniskt baserad innovativ idé, till att ta fram en kommersialiserad medicinteknisk produkt – kort sagt en innovation. Inbjudna, erfarna lärare inspirationsföreläser och leder diskussioner.

Kursen är fördelad på 2 dagar vid Umeå Plaza (18-19 oktober) och 2 dagar på Linköping Scandic Ryd (8-9 november).

Sista anmälningsdag är 15 juni.

Välkommen att söka!


Länk till anmälan: http://medtech4health.se/anmalan-kurs2017/


Share with friends

Date and Time

Location

Sweden

Save This Event

Event Saved