Att skapa staden. Identitet, minne och delaktighet
Free
Att skapa staden. Identitet, minne och delaktighet

Att skapa staden. Identitet, minne och delaktighet

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Malmö högskola, Niagara

Nordenskiöldsgatan 1

211 19 Malmö

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Anmälan till konferensen ”Att skapa staden. Identitet, minne och delaktighet” är öppen fram till 14 oktober för den som vill genomföra en presentation. Anmälan sker genom att fylla nedanstående formulär. För den vars presentation blivit antagen skall konferensavgiften (faktura skickas ut via mail) betalas senast 31 oktober. Om du vill delta som åhörare, är anmälan öppen fram till 15 januari. Konferensavgiften är 900 kronor.

Du som deltar i konferensen inbjuds att hålla en presentation under någon av de sessioner som arrangeras under konferensen. En presentation kan handla om en text du (enskilt eller med andra) skrivit och vill diskutera eller så kan den beskriva något du arbetar med som har koppling till konferensens ämne. Varje presentation får ta ungefär 20 minuter i anspråk, men kan variera något mellan olika sessioner.

Skriv en kort sammanfattning av din presentation, max 300 ord, senast 14 oktober till imh@mah.se. Ange "Abstract: Att skapa staden" i ämnesraden. Inkludera en tydlig titel på din presentation, vem eller vilka det är som ska hålla presentationen (namn + institution) och föreslå gärna en session du tycker passar. Konferensledningen förbehåller sig rätten att välja ut de presentationer och sessioner som ska delta. Besked om din presentation blivit antagen kommer 21 oktober 2016.

Om du har förslag på hel session du vill arrangera är du välkommen att kontakta konferensledningen på imh@mah.se. En session består av ungefär 3-4 presentationer och får ta 90 minuter i anspråk.

Frågor: imh@mah.se

Keynote speakers:

Carolyn Steedman, (LÄNK) professor emeritus från University of Warwick, UK, som ägnat en stor del av sin forskargärning åt att undersöka och skriva fram historier från grupper och individer i staden, framför allt arbetarklassen, som inte passar i enkla schabloner och fack. Steedman representerar en historikertradition som lyfter diskussioner kring vem som representeras i historien. Se exempelvis hennes "An Everyday Life of the English Working Class" men också hennes personliga och patosfyllda ”Landscape for a Good Woman”.

steedman


Carlos Tortolero, föreståndare för National Museum of Mexican Art i Chicago, USA. Tortolero representerar ett intressant museum-perspektiv, där hans och andras arbete vid National Museum of Mexican Art låter ett aktivistiskt engagemang för den mexikanska minoriteten i USA gå hand i hand med högkvalitativa konstutställningar av mexikansk kultur.

image002


Share with friends

Date and Time

Location

Malmö högskola, Niagara

Nordenskiöldsgatan 1

211 19 Malmö

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved