Free

Atelierreeks Take Care! Atelier 4: Zorg voor de buurt

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Voormalig Actiris-gebouw, 1ste verdieping

65 Anspachlaan

1000 Brussel

Belgium

View Map

Event description
Wat kan een zorgzame inrichting en organisatie van onze buurten, waarbij zorg nabij en toegankelijk is, bijdragen aan ons welbevinden?

About this Event

Tijdens de vierde ateliersessie gaan we dieper in op de vraag hoe de ambities van onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opgave zich verhouden tot opvattingen over de buurt. Afhankelijk van onze situatie en leefwereld, bewegen we ons dagelijks tussen een of meerdere buurten. Wat kan een zorgzame inrichting en organisatie van die buurt(en), waarbij zorg nabij en toegankelijk is, bijdragen aan ons welbevinden? In de eerste plaats gaat dat over de inpassing van formele buurtvoorzieningen, die zowel de vorm van specifieke plekken als sociale netwerken kunnen aannemen. Denk hierbij aan wijkgezondheidscentra en lokale dienstencentra, of aan thuisverpleging en buurtwerk. Hoe kan dergelijke zorg beter ingebed worden in het ruimtelijke weefsel, welke drempels verhinderen dat burgers de weg vinden, en op welke manier is er een nauwere aansluiting mogelijk met de leef-, woon- en werkwereld van een diversiteit van burgers? Daarnaast willen we ook de aandacht vestigen op allerlei vormen van informele zorg, (tijdelijke) hulp of ondersteuning. Hoe kunnen we het sociale weefsel in buurten versterken? Wat is er nodig opdat mensen deel blijven uitmaken van de samenleving? Hoe hangt dit samen met plekken van ontmoeting, bereikbaarheid en mobiliteit, de nabijheid van basisvoorzieningen zoals een bakker, een groentenwinkel, kinderopvang, of een kapper? Net omwille van het feit dat in de buurt al deze opgaven samenkomen, vormen ze een belangrijke hefboom om onzichtbare zorg te realiseren. Hoe kan het beleid hier over de verschillende beleidsdomeinen heen proactief op inspelen?

Share with friends

Date and Time

Location

Voormalig Actiris-gebouw, 1ste verdieping

65 Anspachlaan

1000 Brussel

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved