Free

Atelierreeks Take Care! # 5: Voorbij de uitzondering van de afzondering

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Voormalig Actiris-gebouw, 1ste verdieping

65 Anspachlaan

1000 Brussel

Belgium

View Map

Event description
Hoe kunnen we zorgvoorzieningen voor burgers met een specifieke en zware zorgafhankelijkheid ombuigen naar een meer inclusieve benadering?

About this Event

Tijdens de vijfde ateliersessie komen zorgvoorzieningen gericht op gebruikers met een specifieke of zware zorgafhankelijkheid aan bod. We gaan na of en hoe we dergelijke, vaak grootschalige residentiële voorzieningen, zowel sociaal als ruimtelijk beter inclusief kunnen inbedden in de samenleving. Het gaat hier over jongeren die beroep doen op jeugdhulpverlening, ouderen, mensen met psychische problemen, personen met een handicap, geïnterneerden, of andere groepen die vaak een uitdaging vormen in het vermaatschappelijken van de zorg. Zij worden om verschillende redenen als niet-aaibare burgers beschouwd, voor wie inclusie en een open leefklimaat niet (meer) mogelijk of opportuun is. In deze sessie focussen we op de vraag hoe historisch gewortelde paradigma’s van segregatie zich blijven doorvertalen in hedendaagse praktijken van afzondering.. Hoe kunnen we zowel de historische, sociale, pedagogische en ruimtelijke aspecten van zorgvoorzieningen voor burgers met een specifieke en zware zorgafhankelijkheid ombuigen naar een inclusieve benadering? Hoe kan de architecturale en ruimtelijke inbedding van (grootschalige) residentiële voorzieningen vorm geven aan de vermaatschappelijking van de zorg? Biedt persoonsvolgende financiering hier potentieel mogelijkheden?

Share with friends

Date and Time

Location

Voormalig Actiris-gebouw, 1ste verdieping

65 Anspachlaan

1000 Brussel

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved