Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Tribina

Predviđeno trajanje događaja: 60 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagač: Aleksandar Durman

Opis događaja: U vremenu između 3000. - 2600. godine pr. Kr. vučedolska je kultura počela egzistenciju u istočnoj Slavoniji i Srijemu i proširila se u današnjih 13 zemalja Europe. Njihov izuzetno visoki dnevni standard nadilazi sve krajeve u Europi i može ga se uspoređivati s početkom razvoja civilizacija u Egiptu i Mezopotamiji. Imali su prvu serijsku proizvodnji metala, proizveli prvu pilu i broncu i posjedovali najstariji indoeuropski kalendar, itd.

Sektor kreativne industrije: Baština – muzeji, knjižnice, arhivi

Programski sadržaj namijenjen je: Srednješkolci, Studenti, Građani, Umirovljenici

Životopis:

Diplomirao arheologiju i povijest i od 1976. - 2018. zaposlen na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao voditelj Katedre za arheometriju i metodologiju. Usmjerio je arheologiju prema prirodnim znanostima koje su svojim analizama mogle pripomoći egzaktnijoj spoznaji cjelokupnoga života u prošlosti, svojevrsnoj arheološkoj forenzici. Uz teme iz antičke arheologije, glavno mu je znanstveno područje istraživanja prapovijesna arheologija gdje u žarište stavlja odnos tehnologije i mitologije te utvrđivanja apsolutne starosti u arheologiji. Vodio više od sedamdeset arheoloških iskopavanja - od Dubrovnika preko Istre do Vukovara, a Vinkovci - Hotel (1977-1978) i Vučedol (1984-1990, 2001- 2018) ulaze u kategoriju najvećih prapovijesnih istraživanja u Hrvatskoj. Držao predavanja na brojnim skupovima i sveučilištima diljem Europe, SAD, Kanade, priredio više izložbi i snimio više desetaka arheoloških emisija i serija.

Sponzor događaja:


Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved