Free

A.Šliupas: Evaluating Airport Efficiency: Profit or State Interest?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kazimieras Simonavicius University

21 Dariaus ir Girėno gatvė

02189 Vilnius

Lithuania

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

< Lietuviškai skaitykite žemiau >

There are more than 450 civil airports operating within the European Union. Their main purpose is to ensure the accessibility for freight transport and tourism within the region. How are the activities of airport operators evaluated? Profit is not the only criteria to be considered. Airports are an important part of the infrastructure of every region and country, attracting investment and facilitating travel. The economic benefits created by an airport are much larger than the direct return on equity, a situation usually dictated by its shareholders. Taking this into account, how should the efficiency an airport be measured? How much should be invested if an airport is only able to cover its expenses or operate at a loss? Maybe it’s time to shut the airport down? In the European Union, the rules for supporting airports financially are very strict and states are not allowed to subsidise them at all. A way out of this problem is to hand them over to private operators. If this happens, will they generate enough revenue for their shareholders whose only goal is to maximize their profit? How should ‘economic benefit’ be perceived in such a situation? How should countries and regions secure their interests? There is no one right answer, but the conversation on the subject is always entertaining and useful. Let’s do this during the lectures.
The independent expert, politician and aviation manager Arijandas Šliupas graduated from Vilnius’ Gediminas Technical University in 1997 and the ISM University of Management and Eco-nomics in 2007. Since 1995 he’s worked at the transport and logistical companies DSV, Nordnet, Balti Logistika and Litcargus. Between 2007 and 2012 he served as the General Manager at Kaunas Airport, and between 2012 and 2016 as Vice Minister at the Lithuanian Ministry of Transport and Communications. During this period, Šliupas held a number of other roles including Chairman of the Boards at Vilnius and Palanga airports and the Lithuanian Post.

Part of AVIATION IN THE MAKING / A Series of Talks on the Aviation Industry

The current situation within the world of aviation is very optimistic, although there are a number of contradictions. The big players are buying out the small ones, challenges within aviation security are on the constant increase, and new areas of operation and regulation come into play as drones and commercial space flight become a reality.
Much strategic thinking about the future of air transport needs to be accomplished as it predetermines the economy within the entire region. International Air Transport Association predicts that air travel will double within the next 20 years and freight air transport is already one of the fastest growing sectors of the economy within the European Union. What do aviation leaders think of such predictions?

Kazimieras Simonavičius University and the company Friendly Avia Support have joined forces with the intention of concentrating ideas and deepening the knowledge of air transport by organising a series of public discussions about the industry with its leading managers. Sixteen meetings will take place during the 2017-2018 academic year in which distinguished aviation company managers will share their views and insights on the situation within various fields of air transport and evaluate the region’s airport systems within a global context.

The events are free to attend, are held in English and certificates will be available for regular attendees at the end of the series.

<< >>

Arijandas Šliupas / Oro uostų efektyvumo vertinimas: pelnas ar valstybės interesai?

Europos Sąjungos valstybėse narėse veikia daugiau nei 450 civilinių oro uostų. Jų pagrindinė paskirtis yra užtikrinti tam tikro regiono pasiekiamumą krovinių pervežimo verslui ir turistams. Kaip vertinama įmonių, valdančių oro uostą veikla? Pelningumas nėra vienintelis vertinimo kriterijus. Oro uostas yra svarbus infrastruktūros objektas kiekvienam regionui ar šaliai. Jis traukia investicijas, leidžia keliauti. Oro uostų sukuriama ekonominė nauda yra ženkliai didesnė, nei jų tiesioginė kapitalo grąža, kurios akcininkai įprastai reikalauja iš įmonių. Kaip tuomet vertinti oro uostų veiklos efektyvumą? Kiek investuoti, jei pati įmonė dengia tik veiklos sąnaudas arba netgi veikia nuostolingai? Gal verta užsidaryti? Europos sąjungoje valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto kompanijoms taisyklės labai griežtos – valstybėms iš esmės draudžiama juos subsidijuoti. Išeitis būtų oro uosto perdavimas privačiam operatoriui arba privatizavimas. Bet, ar tai generuos pakankamai grąžos privačiam ūkio subjektui, kurio vienintelis tikslas bus maksimizuoti pelną? Kaip įžvelgti ekonominę naudą, kaip užtikrinti valstybės ir regiono interesus? Vieno teisingo atsakymo nėra, tačiau diskutuoti šiais klausimai įdomu ir naudinga, kviečiame bendrauti atviros paskaitos metu.
Nepriklausomas ekspertas, politikas, ir aviacijos įmonių vadovas A. Šliupas baigė Vilniaus Gedimino technikos (1997) bei ISM Vadybos ir ekonomikos (2007) universitetus. Nuo 1995 m. dirbo transporto ir logistikos kompanijose „DSV“, „Nordnet“, „Balti logistika“, „Litcargus“. Nuo 2007 m. iki 2012 m. buvo Kauno oro uosto generalinis direktorius, nuo 2012 m. iki 2016 m. – Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras. Taip pat ėjo Vilniaus ir Palangos oro uostų, „Lietuvos pašto“ valdybos pirmininko pareigas.

Pokalbių apie aviacijos verslą ciklas AVIATION IN THE MAKING

Pastarojo meto oro transporto verslų prognozės itin optimistinės, tačiau aviacijos pasaulyje daugėja ir prieštaravimų. Mažuosius supirkinėja dideli žaidėjai, plečiasi iššūkių civilinės aviacijos saugumui spektras, gimsta visai naujos veiklos sritys: bepiločiai orlaiviai, komercinės kelionės į kosmosą.
Apie oro transporto ateitį būtina mąstyti strategiškai, jis lemia viso regiono ekonomikos būklę. Tarptautinė oro transporto asociacija prognozuoja, kad per 20 metų keleivių oro transportu skaičius padvigubės. Krovinių pervežimai oro transportu jau dabar yra viena iš greičiausiai augančių ekonomikos sričių Europos Sąjungoje. Ką apie šias prognozes mano aviacijos lyderiai?
Siekdamas sutelkti idėjas ir pagilinti aviacijos verslo žinias Kazimiero Simonavičiaus universitetas kartu su įmone „Friendly Avia Support“ organizuoja atvirų susitikimų su aviacijos atstovais ciklą. 2017 - 2018 metais vyksiančiose 16-oje paskaitų, seminarų ir diskusijų oro transporto būklę nagrinėja, regiono oro uostų sistemą globalios aviacijos kontekste vertina bei įžvalgomis dalinasi žinomų aviacijos įmonių vadovai.
Dalyvavimas susitikimuose nemokamas, visi renginiai vyks anglų kalba, ciklo pabaigoje atvykusiems į ne mažiau nei 50% susitikimų suteikiami dalyvavimo mokymuose pažymėjimai.

--- --- --- --- --- --- ---

Registration required / Privaloma registracija #AviationIndustry #KSUniversity #AviaintheMaking

More info / daugiau: +370 614 75790 ksu@ksu.lt www.fb.com/ksuniversitetas www.twitter.com/ksuniversitetas

Share with friends

Date and Time

Location

Kazimieras Simonavicius University

21 Dariaus ir Girėno gatvė

02189 Vilnius

Lithuania

View Map

Save This Event

Event Saved