฿2,500

Artificial Intelligence Insider for Executives#4

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

HUBBA Silom

19th Floor, Silom Complex

ถนนสีลม แขวงสีลม

บางรัก, กรุงเทพ 10500

Thailand

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organizer to request a refund.

Event description

Description

“67% ของผู้บริหารกว่า 500 ราย เชื่อว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยให้มนุษย์และเครื่องจักรสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น”

(source: PwC, 2017*)

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง ซึ่งองค์กรทั่วโลกได้ปรับตัวและนำ AI มาช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่แพร่หลายแล้ว

ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี AI ของผู้บริหารระดับต้น จนถึงระดับสูง จึงมีความจำเป็นมาก เนื่องจาก AI มีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่มากเช่นกัน และที่สำคัญ การบริหารและจัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรมีรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง

คอร์สอบรมพิเศษนี้ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้บริหารองค์กรและผู้สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการทำงานของเทคโนโลยี AI ทั้งในมุมกว้างและลึกมากพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารงานและการวางกลยุทธขององค์กร


Outline:

 • ทำไม AI ถึงมีความสำคัญ และส่งผลกระทบอะไรต่อธุรกิจในอนาคต? (20 นาที)
 • ภาพรวมของ​ AI​ ในปัจจุบัน และหลักการทำงานของ​ AI​ แต่ละประเภท (60 นาที)
 • การประยุกต์ใช้งาน​ AI​ แบ่งตามเทคนิคและชนิดของธุรกิจ (40 นาที)
 • พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)
 • การเริ่มต้นและเลือกใช้เทคโนโลยี AI อย่างเหมาะสม (20 นาที)
 • ข้อจำกัดและการบริหารความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI (20 นาที)
 • ทีมงานที่เหมาะสมและแนวทางการทำงานด้าน AI สำหรับองค์กร (15 นาที)
 • การเตรียมบุคลากร พัฒนาและค้นหา talent ด้าน AI (10 นาที)
 • ถาม-ตอบ (10 นาที)


จุดเด่นของคอร์สนี้:

 • เห็นภาพรวมทั้งหมดของ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
 • เน้นที่หลักคิดเบื้องหลังเทคโนโลยี AI ไม่เน้นที่คณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม
 • แบ่งหมวดหมู่การประยุกต์ใช้งาน AI ตามประเภทธุรกิจ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
 • องค์ความรู้มาจากการค้นคว้าวิจัย และการทำงานในภาคธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
 • มีประเด็นที่สำคัญด้านการบริหารงานและความเสี่ยงของ AI ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร:

 • ผู้บริหารองค์กรธุรกิจระดับต้น ถึงระดับสูง
 • ทีมงานวางแผนกลยุทธขององค์กร
 • ทีมงานพัฒนาและวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร
 • ผู้ที่สนใจการประยุกต์ใช้งาน AI ในด้านธุรกิจ


วัน เวลา สถานที่ และการเดินทาง:

เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13:30-17:00 น.

HUBBA สีลม (stock2morrow) ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

การเดินทาง: BTS ลงสถานีศาลาแดง, MRT สีลม


ราคาบัตร:

2,500 บาท พิเศษ Early bird 1,500 บาท (ก่อนวันที่ 28 ก.พ. 62)


การชำระเงินและช่องทางการติดต่อ:

การชำระเงินปกติใช้ช่องทาง Online (PayPal หรือ VISA, MasterCard ซึ่งเมื่อกด Checkout จะเลือกได้)

หากต้องการชำระเงินเป็นหมู่คณะ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง กรุณาติดต่อคุณปริยา มือถือ 0922848551, e-mail: pariya@somsri.ai


ภาษาที่ใช้ในการอบรม:

การบรรยายใช้ภาษาไทย และสื่อ slide ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ


นโยบายการคืนเงิน:

สามารถขอรับเงินคืนเงินได้ 80% ของราคาบัตร โดยต้องแจ้งทีมผู้จัดงานก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน (ติดต่อคุณปริยา ตามข้อมูลด้านบน)


ประวัติวิทยากร :

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย

CEO at SYNAPES (Thailand)

Bangkok AI Ambassador

Qualifications:

• Certified data science specialist (Data processes, SQL, NoSQL, python programming, data gathering, exploratory data analysis, text mining, machine learning, big data tools and applications)

• Artificial intelligence development and applications (Natural language understanding, visual intelligence, deep learning applications, social big data analytics)

• Risk management in energy markets (Monte Carlo method, optimal risk strategies, large-scale optimization)

• Innovative business strategies (Big data strategies, business insight analysis, AI applications for enterprises, AI for startups)

Educations:

• Doctor of Engineering in Electric Power System Management Asian Institute of Technology (AIT), 2011

Dissertation: Optimal Risky Bidding Strategies in Electricity Market

• Master of Engineering in Electrical Engineering King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2005

• Bachelor of Science in Electrical Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2003

Research visits:

• The University of Tennessee, Knoxville, Jan.–Dec. 2010,

Research topic: Robust Optimization-Based DC Optimal Power Flow for Managing Wind Generation Uncertainty

• The University of Hong Kong, Apr.–May 2009,

Research topic: Optimal Trading Strategy for GenCo in LMP-Based and Bilateral Markets using Self-organising Hierarchical PSO

Experiences:

Dr.Chanwit has both academic and industrial experiences in deep technology development. He was the head of Center for Electrical and Embedded System Technology (CEEST) and an Assistant Professor in electrical engineering at Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand during 2011-2016. He conducted more than 10 innovative research projects and published more than 20 technical papers on AI applications. He also gave seminars on Machine Learning for Startups, Artificial Neural Network Applications, and cooperated data science certificate.

In the industry role, he has founded a research-based company focusing on artificial intelligence technologies supporting business applications. Current development is in areas of cognitive computation, Thai natural language understanding (NLU) and visual intelligence applications. He is also a Bangkok AI ambassador connecting the local community with the global applied AI community.

*PwC Consumer Intelligence Series: Bot.Me, 2017

Share with friends

Date and Time

Location

HUBBA Silom

19th Floor, Silom Complex

ถนนสีลม แขวงสีลม

บางรัก, กรุงเทพ 10500

Thailand

View Map

Refund Policy

Contact the organizer to request a refund.

Save This Event

Event Saved