Arsylwi ar yr haul DIOGEL - SAFE solar viewing

Arsylwi ar yr haul DIOGEL - SAFE solar viewing

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

National Park Visitor Centre

National Park Visitor Centre

Brecon

LD3 8ER

United Kingdom

View map

Arsylwi ar yr haul DIOGEL - SAFE solar viewing

About this event

Image: The late Marc Delaney

Dewch i arsylwi ar ein seren agosaf (yr haul) yn DDIOGEL trwy delesgop arbennig sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y pwrpas. Mae bywyd ar y ddaear yn dibynnu arno!

Bydd Cymdeithas Seryddol Caerdydd yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Libanus, ddydd Sadwrn Medi 24ain rhwng 10 a.m. a 4 p.m. er mwyn i’r cyhoedd arsylwi ar yr haul yn DDIOGEL, a gobeithio gweld smotiau haul, neu fflerau. Bydd llawer o wybodaeth ar gael, diolch i Gyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg er mwyn eich helpu i ddeall yr hyn rydych yn ei weld. Mae’r digwyddiad AM DDIM a does dim angen archebu lle.

Peidiwch BYTH edrych yn syth ar yr haul heb ddefnyddio offer arbenigol sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y pwrpas. Gall niwed llygaid parhaol neu ddallineb ddigwydd.

*Bydd y sesiwn yn dibynnu ar y tywydd wrth gwrs, gan obeithio bydd yr haul yn ymddangos. Ond beth bynnag y tywydd, byddwn yno gyda digon o wybodaeth.

Come and view our nearest star (the Sun) SAFELY through specialist and purposely designed telescopes. All life on Earth depends on it!

Cardiff Astronomical Society will be at the Brecon Beacons National Park Visitor Centre, Libanus on Saturday September 24th between 10 a.m. and 4 p.m. for the public to do SAFE solar viewing, maybe view some sunspots, prominences, or flares. There will be plenty of information available courtesy of the Science and Technology Facilities Council to help you understand what you are observing.No need to book and the event is FREE. https://www.cardiff-astronomical-society.co.uk

NEVER look at the Sun directly or without specialist and purposely designed equipment. Permanent eye damage or blindness will result.

*All observing is weather dependent of course, and hopefully the Sun will put on a good show. But whatever the weather, we will be there with plenty of information.

Share with friends