Free

Årsstämma i Amido AB (publ), 556751-8708

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Amido AB

Första långgatan 22

41328 Göteborg

Sweden

View Map

Event description
Anmälan till Amido AB (publ) årsstämma 2021

About this Event

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Stämman genomförs digitalt där alla är välkomna att delta. För att kunna rösta behöver du vara på plats i lokalen.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och

2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2021. Anmälan kan göras via Eventbrite.Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av "Årsstämma".Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas i bekräftelsen vid anmälan.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Se hela kallelsen på vår hemsida: Klicka här för att komma till kallelsen

Du som ska rösta

För att rösta behöver du eller närvara på plats i bolagets lokal vid årsstämman.

Vi vidtar åtgärder genom att deltagare som närvarar vid årstämman kommer att få sitta vid en egen skärm i bolagets lokaler. Om allmän smittspridning förekommer så kommer folk att placeras i rum runt om i bolagets lokal för att upprätta distans.

Delta digitalt

Vi välkomnar alla att vara med digital. Detta är att föredra för att minska eventuell smittspridning av coronaviruset.

  1. Anmäl dig via Eventbrite
  2. Du får ett mejl efter anmälan med en länk för att kunna delta i Årstämman

Övrig information

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johnny Berlic på johnny.berlic@amido.se

Share with friends

Date and Time

Location

Amido AB

Första långgatan 22

41328 Göteborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved