Skip Main Navigation
Page Content
Det här eventet har avslutats

Spara detta event

Event Saved

Årsmöte IASA 2015

IASA Sverige

Måndag, mars 30, 2015 från 17:30 till 19:00 (CEST)

Årsmöte IASA 2015

Biljettinformation

Typ Sista beställningsdatum Antal
Årsmöte Slutade Gratis  

Dela Årsmöte IASA 2015

Eventdetaljer

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR
===================================== 

Hej,

Den 30/3 2015 kl 17:30-19.00 är det årsmöte i IASA Sweden.
På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Smörgås eller liknande serveras.

Passa på att skicka in frågor eller motioner innan mötet till: info@iasa.se

mvh
Styrelsen för IASA Sweden


============
Agenda:

============

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
      senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det
    kommande verksamhets- / räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

 

Om du inte är medlem eller behöver förnya ditt medlemskap innan mötet så gå till : https://www.iasaglobal.org/assnfe/enrollme.asp?SnID=2146980663 

Det finns även möjlighet att vara med remote för er som inte kan vara med fysiskt.

För er så använder vi Lync (gratis klient finns här: http://www.microsoft.com/sv-se/download/details.aspx?id=35451) . Det fungerar även att vara med telefon enligt nedan om Lync klienten inte fungerar.

 

.........................................................................................................................................

 

Join Lync Meeting      

 or Join by phone

+4687522828 (Sweden, Stockholm, )                                                

 Conference ID: 629489962)  

.........................................................................................................................................


Har du frågor angående Årsmöte IASA 2015? Kontakta IASA Sverige

Tid & Plats


Kompetenscenter Stockholm
Flemminggatan 7
Stockholm
Sverige

Måndag, mars 30, 2015 från 17:30 till 19:00 (CEST)


  Lägg till i min kalender

Arrangör

IASA Sverige

Om IASA

IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter och IT arkitektur. Grundad 2002 med över 6.000 professionella medlemmar i USA, Europa och Asien är IASA idag den största organisationen för yrkesverksamma arkitekter. Inom IASA bedrivs verksamhet kring certifieringar, kompetens, nätverk mm. för att stödja och definiera yrket IT arkitekt.
  Kontakta Arrangören

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.