Är du helt säker? - Informationssäkerhet för välfärdsteknik

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

H2 Health Hub

Hälsingegatan 45

11331 Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Är du helt säker? - Informationssäkerhet för välfärdsteknik


Välkommen att lyssna på vilka frågor om informationssäkerhet vi måste beakta när vi ska hantera välfärdsteknik som sensorer, trygghetskameror, appar och olika ai-lösningar.

Hur kan jag som entreprenör tänka för att inte låta frågor kring informationssäkerhet begränsa innovationshöjden? Vilka delar måste jag känna till och vilka frågor måste jag reda ut? Hur påverkas säkerheten av att vård och omsorg nu skapar tjänster där data är informationsbärare på ett annat sätt än tidigare?

Att säkerställa att information inte hamnat i fel händer är avgörande för trovärdigheten och tilliten i våra tjänster inom vård och omsorg. I det landskap som nu utvecklas med nya former av ekosystem är informationssäkerhet en central fråga. Hur hanterar vi säkerheten i gränssnitten mellan olika aktörer? Hur påverkar frågan kring molnet som lager för data och information både tjänsteutvecklare och kravställare?

Jonas Nilsson är CISO på SKL och kommer prata bland annat kring frågor om hur man kan väga krav på informationssäkerhet mot andra krav, hur man behöver formulera sig för att kunna utvärdera en leverantör och nödvändigheten av att hålla koll på informationssäkerheten under hela drifttiden.

Thomas Carnehult arbetar med cybersäkerhet på forskningsinstitutet RISE. Han kommer prata om vad som är på gång inom forskningen vad gäller informationssäkerhet nu och framåt. Det handlar till exempel om molnsäkerhet, IoT-säkerhet, AI-säkerhet.

Du kommer träffa Tryggve Schreiber och Satu Johanson från företaget Inclose som tar upp frågan om informationssäkerhet utifrån sitt perspektiv som företagare och hur deras bakgrund från att ha arbetat med säker samverkan och informationsdelning inom civil säkerhet och försvar är avgörande för deras sätt att tänka kring säkerhet.

Program 11.30 -13.00

Vi inleder med en timmes program och har sedan utrymme för diskussion och mingel.

Varmt välkomna!

Stockholm Digital Care


Tid

Plats

H2 Health Hub

Hälsingegatan 45

11331 Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved