Free

APInauts - BUSINESS

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Budějovická 1912/64B

64B Budějovická

140 00 Praha 4

Czechia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Technologie API hraje klíčovou roli pro rozvoj byznysových příležitostí. Ten, kdo má do technologie vhled, získává na trhu výraznou výhodu. Přijďte se o API dozvědět více a popovídat si s nejpovolanějšími, proč a jak se otevírat třetím stranám!

“Dej kus banky do svý appky”. To je mantra, která nás vede k tomu otevřít banku a dostat finanční služby tak blízko k uživatelům, jak to jenom jde. Třeba přímo do emailu, do eshopů nebo vaší oblíbené aplikace. Přes platformu WebAPI a přidružená SDK umožňujeme třetím stranám napojit se k nám na všechno, co jenom jde. Samozřejmě vše s maximálním zabezpečením a ochranou dat.

APInaut fest(ival) sdružuje odborníky, čelní představitele, nadšence i členy komunity, aby společně mohli diskutovat o příležitostech, které před sebou vidí. Propojuje a spojuje poskytovatele i konzumenty API, podnikatele, developery, architekty i všechny druhy integrátorů.

Konference je určená všem, kteří blížící se změnu paradigmatu vnímají spíše jako příležitost než hrozbu. Bude v českém jazyce (s výjimkou zahraničních řečníků), catering zajištěn.


CO

Konferenční blok. Součást jednodenního festivalu České spořitelny zasvěceného myšlenkám Open bankingu plný inspirativních řečníků a poznání v oblasti strategické příležitosti WebAPI

KDE

Budějovická 1912/64B, kinosál (vstup skrze otočné dveře vedle pobočky České spořitelny směrem k silnici)

Paralelní program: lobby Antala Staška 32, (v jídelně probíhá HACKATHON track a zážikové “dílničky”, možnost napřímo poznat odvážné a šikovné vývojáře, vyhlášení vítězů 17+ hod.), 1 registrace = garantovaný vstup do obou lokalit.

KDY

23.11.2017, registrace a snídaně od 8:30


KEYNOTES

Open banking vision - Tomáš Salomon, Předseda představenstva a generální ředitel, České spořitelna, a.s.SESSIONS


8.30-9.30 REGISTRACE, snídaně, foyer kinosálu Budějovická

9.30-9.35 Uvítání a zahájení - Jaroslav Machaň a Ondřej Galik, moderátoři

9.35-9.50 KEYNOTE: Open banking vision - Tomáš Salomon, Předseda představenstva a generální ředitel, Česká spořitelna, a.s.

9.55-10.00 diskuze

10.00-10.15 "Getting started with your API strategy" - Jakub Nešetřil, VP Product Development, Oracle, founder of APIary

10.20-10.25 diskuze

10.25-10.40 API jako palivo naše businessu - Petr Volny, CTO & Co-Founder at Upvest.cz

10.40-10.45 diskuze

10.45-11.00 PAUZA

11.00-11.15 První monetizované CZ WebAPI, Rychlyvypis.cz 1 rok poté - Petr Dvořák, CEO & founder, Lime

11.15-11.20 diskuze

11.20-11.35 Příběh API v korporaci - Petr a Pavel Michalíkovi, API evangelisti, Česká spořitelna, a.s.

11.35-11.40 diskuze

11.40-12.00 Rozjezd pan-Asijského OpenAPI pro consumer financing, issues & opportunities - Jan Benda, OpenAPI product manager at Home Credit International

12.00-12.05 diskuze

12.05-13.30 OBĚD

13.30-13.45 Make finance great for all - Maria Staszkiewicz, CEO, Czech Fintech Association

13.45-14.00 diskuze

14.00-14.15 API in b2b (hospitality) - Radek Novotný, CEO and Co-Founder at MyStay

14.15-14.30 diskuze

14.30-14.45 Digitální transformace: Co lze očekávat? - Zdeněk Němec, founder Good API

14.45-15.00 diskuze

15.15-15.30 PAUZA

15.30-15.45 API - technologická zkratka k lepšímu businessu - Štěpán Kouba, API and Third Party leader, Česká spořitelna, a.s.

15.45-16.00 - diskuze

16.00- 16.30 - Panelová diskuze


  • Petr Dvořák, CEO & founder, Lime

  • Jan Benda, OpenAPI product manager at Home Credit International

  • Martin Medek Open banking initiative leader Česká spořitelna, a.s.

  • Zdeněk Němec, founder Good API


16.30-17.00 - diskuze

17.00-17.05 Ukončení programu v kinosálu - Standa/Ondra Galik, moderátor


17.05-18:00 Přesun na centrálu IT České spořitelny (900m, Antala Staška 32)

18.00-19.00 Prezentace výsledků soutěžních týmů - HACKATHON track (jídelna Antala Staška)

19.00-19.15 Oznámení vítězů HACKATHONU + soutěže o šunku jamon

19.15-20.00 Networking

21.00-21.30 Oficiální zakončení akce

21.30+ After party - Šalanda U Čejpů (350m od Antala Staška)AGENDA V KOSTCE

08:30-9:35 - Registrace na recepci, snídaně

09:35 - Zahájení programu v kinosálu Budějovická

09:35-12.05 - Dopolední blok

12:05-13:30 Přestávka na oběd, foyer kinosálu Budějovická (catering zajištěn)

13:30-17.00 - Odpolední blok

17.00-17.05 Ukončení programu v kinosálu

17.05-18:00 Přesun na centrálu IT České spořitelny (900m, Antala Staška 32)

18.00-19.00 Prezentace výsledků soutěžních týmů - HACKATHON track (jídelna Antala Staška)

19.00-19.15 Oznámení vítězů HACKATHONU + soutěže o šunku jamon

19.15-20.00 Networking

21.00-21.30 Oficiální zakončení akce

21.30+ After party - Šalanda U Čejpů (350m od Antala Staška)*Program pro Vás průběžně doplňujeme a aktualizujeme + změny vyhrazeny
We love API. We like when API serves people. We love when API serves business. And we love to play and learn new things, meeting new people.

APInaut festival sparks conversations between experts, leaders, enthusiasts and members of the API community. API providers and API consumers, startups and enterprises, developers and architects, and all types of integrators.


What: One-day festival of "Open banking & WebAPI" full of inspiring speakers, developer challenges and knowledge in the field of strategic opportunities WebAPI

Where: Budějovická 1912/64B, cinema hall

When: November 23, 2016, registrations start at 8:30 am


KEYNOTE

Open banking vision - Tomáš Salomon, Chairman of the Board of Directors and CEO, Česká spořitelna, a.s.


SESSIONS


8.30-9.30 REGISTRATIONS, breakfast, foyer of the Budějovická cinema hall

9.30-9.35 Opening - Jaroslav Machaň a Ondřej Galik, moderators

9.35-9.50 KEYNOTE: Open banking vision - Tomáš Salomon, Chairman of the Board of Directors and CEO, Česká spořitelna, a.s.

9.55-10.00 discussion

10.00-10.15 "Getting started with your API strategy" - Jakub Nešetřil, VP Product Development, Oracle, founder of APIary

10.20-10.25 discussion

10.25-10.40 API as a fuel of our business - Petr Volny, CTO & Co-Founder at Upvest.cz

10.40-10.45 discussion

10.45-11.00 PAUSE

11.00-11.15 First monetized CZ WebAPI, Rychlyvypis.cz 1 year later - Petr Dvořák, CEO & founder, Lime

11.15-11.20 discussion

11.20-11.35 Story of the API in corporation - Petr and Pavel Michalík, API evangelists, Česká spořitelna, a.s.

11.35-11.40 discussion

11.40-12.00 Building of Pan-Asian OpenAPI for consumer finance, issues & opportunities - Jan Benda, OpenAPI product manager at Home Credit International

12.00-12.05 discussion

12.05-13.30 LUNCH

13.30-13.45 Make Finance Great for All - Maria Staszkiewicz, CEO, Czech Fintech Association

13.45-14.00 discussion

14.00-14.15 API in b2b (hospitality) - Radek Novotny, CEO and Co-Founder at MyStay

14.15-14.30 discussion

14.30-14.45 Digital Transformation: What can be expected? - Zdeněk Němec, founder of Good API

14.45-15.00 discussion

15.15-15.30 PAUSE

15.30-15.45 API - Technology shortcut to a better business - Štěpán Kouba, API and Third Party leader, Česká spořitelna, a.s.

15.45-16.00 - discussion

16.00- 16.30 - Panel discussion


  • Petr Dvořák, CEO & founder, Lime

  • Jan Benda, OpenAPI product manager at Home Credit International

  • Martin Medek Open banking initiative leader Česká spořitelna, a.s.

  • Zdeněk Němec, founder Good API


16.45-17.00 discussion

17.00-17.05 End of program in the cinema - Standa / Ondra Galik, moderator


17.05-18: 00 Voluntary transfer to the headquarters of IT Česká spořitelna (900m, Antala Staška 32), HACKATHON track, results & hand-on innovative solutions (chatbots, iOT, "voicebots" like Amazon Alexa, Microsoft Cortana, Red Hat Lab etc.

18.00-19.00 Presentation of the results of speed hack challanges - HACKATHON track (Antala Staška dining room)

19.00-19.15 Announcement of winners of HACKATHON + results of competition for ham jamon

19.15-20.00 Networking

21.00-21.30 Official closing of the event

21.30+ After Party - Salanda U Čejpů (350m from Antal Staška)


AGENDA IN NUTSHELL

08.30-9.35 - Registrations at the reception, breakfast

09.35+ Opening of the program in the Budějovická cinema

09.35-12.05 - Morning Block

12.05-13.30 Lunch break, foyer of the Budějovická cinema (catering provided)

13.30-17.00 - Afternoon block

17.00-17.05 End of program in cinema

17.05-18.00 Voluntary transfer of interested persons to the headquarters of IT Česká spořitelna (900m, Antala Staška 32)

18.00-19.00 Presentation of the results of the competition teams - HACKATHON track (Antal Staška dining room)

19.00-19.15 HACKATHON wi + competition for ham jamon

19.15-20.00 Networking

21.00-21.30 Official closing of the event

21.30+ After Party - Salanda U Čejpů (350m from Antal Staška)

* We continuously update the program, we reserve the right to change the programShare with friends

Date and Time

Location

Budějovická 1912/64B

64B Budějovická

140 00 Praha 4

Czechia

View Map

Save This Event

Event Saved