kr5,570

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Fellingsbro

710 41 Fellingsbro

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

ÅP

Återfallsprevention

När man bestämt sig för att göra en förändring är Återfallsprevention en passande insats i behandlingsprocessen. Programmet kan användas för sig själv eller i kombination med andra behandlingsmetoder för att öka förmågan att hantera återfall.

Evidensbaserad behandling
Återfallsprevention är en evidensbaseradbehandlingsmetod som har sin tradition i kognitiv beteende terapi. Metoden fokuserar på omlärande strategier utifrån kartläggning av dysfunktionella tankar och beteende.
Återfallsprevention används idag som behandlingsmetod för problembeteende såsom missbruk av alkohol, beroende av narkotika, läkemedel, tobak och spel.
Det handlar om att erbjuda ett antal verktyg som man kan använda för att hantera sitt problembeteende.

Hantera problembeteendet!
I Återfallsprevention ser man missbruk och beroende som problembeteende, som man kan lära sig att hantera genom att beteendet upphör helt eller reduceras.

Mål med behandlingen
– Öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
– Att bli mer medveten om konsekvenserna av problembeteendet
– Att bli bättre på att endera undvika risksituationerna för återfall eller hantera dem
– Att hitta alternativ till problembeteendet


Återfallsprevention, 5 dagar

Utbildningen i ÅP består utav fyra dagars utbildning med praktiska och teoretiska moment och inleds med en dags introduktion i KBT.

Utbildningsinnehåll:
– Introduktion i KBT
– Hjärnans belöningssystem
– Marlatts återfallsmodell (Läs mer om Marlatts modell!)
– Programmets tio sessioner
– Praktisk tillämpning

Share with friends

Date and Time

Location

Fellingsbro

710 41 Fellingsbro

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved