Free

ANDREJ SEBRANT: “MAŠĪNAS IR IEMĀCĪJUŠĀS NESLIKTI MĀCĪTIES. KĀPĒC TAS ATTIEC...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

People Work Coworking

E.BIRZNIEKA UPISA 21 RIGA, LATVIA

Riga

Latvia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Andreja Sebranta lekcija notiks 2017. gada 7. decembrī plkst. 19:00 People Work konferenču zālē.

Mašīnas ir iemācījušās klausīt, redzēt un daļēji saprast dzirdēto un redzēto. Tas ir radikāli mainījis biznesa komunikācijas kanālus, kā arī strauji un spēcīgi ietekmējis darba tirgu un izglītības sistēmu.

Andrej Sebrant, Yandex pakalpojumu mārketinga direktors, viens no pirmajiem krievvalodīgā interneta (runet) aktīvistiem, stāstīs par to, kā biznesa vidē tiek automatizēti procesi, kuri ilgu laiku tika uzskatīti par neautomatizējamiem (no metalurģijas līdz sinhronai tulkošanai), un pie kādām sekām ir novedušas izmaiņas tehnikas interfeisos un informācijas sistēmās.

Kā mainīsies biznesa procesi līdz ar mākslīgā intelekta ieviešanu. Un cik īsā laikā mākslīgais intelekts kardināli izmainīs ne tikai cilvēku darbu un izglītību, bet arī visas sociālās struktūras un institūcijas.

____________________

Лекция Андрей Себранта состоится в 7 декабря 2017 года в 19:00 в конференц-зале People Work.

Машины научились слушать, говорить, видеть и отчасти понимать услышанное и увиденное. Это радикально изменило каналы коммуникации бизнеса со своей аудиторией. И оказывает очень быстрое и сильное воздействие на рынок труда и систему образования.

Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании Яндекс, один из первых деятелей рунета, расскажет о том, как в бизнесе автоматизируются процессы, которые долгое время считались неавтоматизируемыми (от металлургии до синхронного перевода с иностранных языков), и к каким последствиям привело изменение интерфейсов разнообразной техники и информационных систем.

Каким образом будут изменяться бизнес-процессы с приходом искусственного интеллекта? И как скоро искусственный интеллект кардинально поменяет не только труд человек и его образование, но и все социальные структуры и институты?

Share with friends

Date and Time

Location

People Work Coworking

E.BIRZNIEKA UPISA 21 RIGA, LATVIA

Riga

Latvia

View Map

Save This Event

Event Saved