Sold Out

An Understanding of FGM

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SEWREC

St David's House

137 Commercial Street

Newport

NP201LN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

As many as 137,000 girls and women were living with consequences of FGM (2015) in the UK.

FGM has been illegal in the UK for more than 30 years, but there have been no convictions to date. In the UK as many as 137,000 girls and women were living with consequences of FGM (2015) and perhaps another 60,000 under the age of 15 were born to mothers from FGM practicing countries and are possibly also at risk. This course will give you an understanding of Female Genital Mutilation, the circumstances under which it is performed and information on what to do when you have concerns


Roedd hyd at 137.000 o ferched a menywod yn y DU yn byw gyda chanlyniadau anffurfio organau rhywiol benywod (2015)

Mae anffurfio organau rhywiol benywod wedi bod yn anghyfreithlon yn y DU ers dros 30 mlynedd, ond hyd yn hyn ni chafwyd unrhyw euogfarnau. Yn y DU roedd hyd at 137,000 o ferched a menywod yn byw gyda chanlyniadau FGM (2015) ac efallai hyd at 60,000 arall dan 15 oed wedi eu geni i famau o wledydd lle yr arferir FGM ac sydd felly hefyd mewn peryg. Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi ynghylch Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, yr amgylchiadau lle caiff ei arfer a gwybodaeth ynghylch yr hyn y dylid ei wneud os oes pryderon gennych.


Share with friends

Date and Time

Location

SEWREC

St David's House

137 Commercial Street

Newport

NP201LN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved