€0 – €42.83

Ali lahko odločanje na podatkih vodi do neetičnih odločitev?

Actions and Detail Panel

€0 – €42.83

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Ali lahko odločanje na podatkih vodi do neetičnih odločitev? / Could data driven decision making lead to unethical decisions?

About this event

Vabljeni na webinar IIA - Slovenskega inštituta , v okviru ’Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021’ - International Fraud Awareness Week,  ki bo potekal 17. novembra 2021 ob 17.00 uri

Ali lahko odločanje na podatkih vodi do neetičnih odločitev?

Predavateljica: Mary Breslin, CIA, CFE

Moderator: dr. Matej Drašček

PROGRAM:

17:00 - 18:30 Mary Breslin : Ali lahko odločanje na podatkih vodi do neetičnih odločitev

18:30-18:45 Zaključna razprava

Webinar bo potekal v angleškem jeziku!

For English please see text below.

Prevare in korupcija predstavljajo eno največjih neobvladovanih stroškov celotne družbe. Podatki prisiljujejo organizacije, da se odzivajo v realnem času, vendar, ali tudi "hitro" odločanje lahko povzroča težave? Na tem webinarju bomo raziskali vrednosti podatkov in odločanja na podlagi podatkov. Preučili bomo tudi pasti teh odločitev, ki smo jih sprejeli izključno z uporabo podatkov. Primerjali bomo načina etičnega odločanja in odločanja na podlagi podatkov ter kako lahko organizacija pri svojem poslovanju uporabi oba. Preučili bomo tudi načine manipuliranja s podatki (hote ali nehote) s katerimi lahko spremenimo dojemanje in včasih tudi resničnost.

Na tem webinarju se boste naučili:

• razumeti izzive in pasti odločanja na podlagi podatkov

• razumeti izzive etičnega odločanja

• uporabljati etične elemente in dimenzije pri odločanju na podlagi podatkov

Kratka predstavitev predavateljice:

Mary Breslin je ustanoviteljica Verracy in mednarodno priznana predavateljica in pospeševalka usposabljanja za notranjo revizijo, tveganja in prevare. Ko ne predava ali ne organizira usposabljanj, gospa Breslin vodi preiskave prevar in svetuje vodstvu glede notranje revizije in prevar.Mary Breslin ima več kot 25 let izkušenj na področju notranje revizije, prevar, računovodstva in upravljanja, vključno z delom za svetovna podjetja kot so Costco, Barclay's Capital, ConocoPhillips in Boart Longyear. Revizijske programe je izvajala in vodila v več kot 50 državah. Poleg tega je vodila preiskave prevar v številnih državah na šestih celinah.

Mary Breslin je v zadnjih štirih letih predavala na odru mednarodne konference o prevarah ACFE. Leta 2018 je predavala tudi na afriški konferenci o prevarah v Johannesburgu v Južni Afriki, vabljena pa je tudi na letošnjo azijsko konferenco o prevarah v Singapurju. Mary je bila predavateljica na konferenci IIA All Star - predavatelji se smatrajo kot "najboljši med najboljšimi" v tej panogi.

Prejela je tudi oznako ISACA "Najbolje ocenjen predavatelj". Mary redno predava in omogoča usposabljanje za Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštitut notranjih revizorjev (IIA) in ISACA.

Mary Breslin je obiskovala Univerzo Rutgers in Univerzo v Phoenixu. Je diplomirana računovodkinja in MBA. MBA je zaključila na Univerzi v Phoenixu, medtem ko je živela v tujini in za tem, ko je sprejela delo v tujini in se preselila v Italijo. Je preizkušena notranja revizorka (CIA) in preizkušena preiskovalka prevar (CFE).

PRIJAVE

Na Webinar se lahko prijavite s klikom YES oz. na gumb REGISTER. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na zgornji gumb REGISTER (navodila najdete na https://www.iia.si/dokumenti/).

Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta), za člane partnerskih organizacij i je udeležba BREZPLAČNA, za člane drugih IIA inštitutov in nečlane znaša udeležba 39,00 EUR.

Nosilci IIA-jevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na Konferenci uveljavljajo 2 CPE točk za etiko.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021. Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na Konferenci uveljavijo 2 uri z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

Udeležnino se nakaže najkasneje do 13. 11. 2021 na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ime in priimek. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 1711-2021.

Join us 17th of November 2021 at 5.00 pm CEST to an International Fraud Awareness Week 202 ’, webinar IIA Slovenia:

Could data driven decision making lead to unethical decisions?

Speaker: Mary Breslin, CIA, CFE

Moderate: dr. Matej Drašček

PROGRAM:

17:00 - 18:30 Mery Breslin, CIA, CFE

18:30-18:45 Ask me Anything” Q&A session

Fraud and Corruption is one of the greatest unmanaged costs in society.

Data empowers organizations to respond in real time, but does “fast” decision making also create problems? This session will explore the value of data and data-driven decision making and examine the pitfalls of decisions made solely using data. A comparison will be made between ethical and data-driven decision making and how organizations can incorporate both. How data can be both unwittingly and willingly manipulated to alter perception and sometimes reality will also be examined.

In this session you will learn:

• Understand the challenges and pitfalls of data-driven decision-making

• Understand the challenges to ethical decision-making

• Learn to apply the ethical elements and dimensions to data-driven decision-making.

Short biography:

Mary Breslin is the Founder of Verracy and an internationally recognized speaker and training facilitator for Internal Audit, Risk and Fraud. When she is not speaking publicly or facilitating trainings, Ms. Breslin conducts fraud investigations and provides management consulting for internal audit and fraud.Ms. Breslin has over 25 years of experience in Internal Audit, Fraud, Accounting and Management, including working for global companies like Costco, Barclay’s Capital, ConocoPhillips, and Boart Longyear. She has implemented and managed audit programs in more than 50 countries.Additionally, she has led fraud investigations in numerous countries spanning six continents. On stage, Ms. Breslin has spoken at the Global ACFE Fraud Conference for the past four years. She has also spoken at the African Fraud Conference in Johannesburg, South Africa in 2018 and is invited to speak at this year’s Asian Fraud Conference in Singapore. Mary has been an IIA All-Star speaker at their annual Conference – speakers considered the “Best of the Best” in the industry. She has also received the ISACA “Top-Rated Speaker” designation. Mary speaks and facilitates training regularly for the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), the Institute of Internal Auditors (IIA), and ISACA.Ms. Breslin attended Rutgers University and University of Phoenix. She has a BS in Accounting and an MBA. She completed her MBA from the University of Phoenix while living abroad after accepting an Ex-pat assignment and moving to Italy. She is a Certified Internal Auditor (CIA) and a Certified Fraud Examiner (CFE).

Participation fee:

EUR 39/person including taxes for non Members IIA Slovenia and for all IIA Members (no matter which country)

Please note that the conference fee covers one virtual attendance. You can get 2 CPEs for the attendance of Ethic.

The webinar is organized by IIA Slovenia .Sending the registration is regarded as an order and brings about payment liability.Payments by bank transfer must be made free of charges to the beneficiary using the following bank account information:Holder: Združenje IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, LjulbjanaBANK OF BENEFICIARY: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA(Addresss: Miklosiceva 5, Ljubljana)IBAN: SI56 6100 0002 1016 755(WIFT/BIC HDELSI22)

Please indicate clearly the registration ID on the bank transfer. Please send us the copy of the bank transfer to info@iia.si

You will get your original invoice during the registration after the webinar.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer IIA Slovenia

Organizer of Ali lahko odločanje na podatkih vodi do neetičnih odločitev?

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut je slovenski odsek mednarodne krovne organizacije The Institute of Internal Auditors (IIA), ki je najbolj prepoznan inštitut na področju notranje revizije na svetu. Ustanovljen je bil leta 1941 v ZDA. Kasneje je širil svoje delovanje tudi izven ZDA in tako postal mednarodni inštitut. Danes združuje več kot 200 tisoč članov v več kot 170 državah. IIA je aktiven pri promociji notranje revizijske stroke, izobraževanju, certificiranju, izdaja pa tudi Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jim sledi tudi velika večina notranjih revizorjev v Sloveniji.

Glavno poslanstvo delovanja IIA – Slovenskega inštituta je prenos najboljših praks, tako v Sloveniji kot tudi v povezavah z ostalimi notranjimi revizorji v Sloveniji in v svetu. V ta namen vsako leto organiziramo mednarodno konferenco in vsak mesec mesečni sestanek, kjer so predstavljene različne prakse v okviru izbrane teme. Udeležba na mesčnih sestankih je za člane IIA – Slovenskega inštitut brezplačna. 

Save This Event

Event Saved